ЕПЛ – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану; та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини.

Нам не байдужий стан довкілля в Україні та за її межами, а також усі ті ризики, загрози та небезпеки, які несе з собою погіршення стану навколишнього середовища.

Сьогодні його охорона є найактуальнішою проблемою людства.
Поглиблюється загроза не тільки здоров’ю та добробуту людини, а й існуванню життя в цілому на нашій планеті.

Робота організації спрямована на трансформацію безпечного, а нерідко й надзвичайно забрудненого довкілля в сприятливе для життя та здоров’я, на збереження біорізноманіття, охорону флори та фауни, припинення неконтрольованих викидів та скидів небезпечних речовин у навколишнє середовище та усунення інших негативних факторів впливу, боротьбу з бездіяльністю щодо глобальних екологічних проблем в цілому та зміни клімату зокрема тощо.

Цей процес є важким і тривалим: нехтування екологічними правами, низький рівень їхньої пріоритетності, неефективна судова система України часто не дають змоги забезпечити належну охорону довкілля та захист екологічних прав.

Але як говорив Авраам Лінкольн: «Можливість того, що ми можемо зазнати поразки в бою, не повинна заважати нам битися за справу, яку ми вважаємо справедливою».

Ця віра у високі цілі нашої справи, поєднана з високим професіоналізмом та присвятою, є рушійним механізмом ЕПЛ.

Місія організації – верховенство права для захисту довкілля.

Право, його принципи та норми забезпечують основу охорони довкілля і є її невід’ємною складовою, завдяки якій здійснюється
  • правова регламентація у сфері охорони
  • використання та відтворення природних ресурсів
  • забезпечення екологічної безпеки
  • запобігання та ліквідації негативного впливу діяльності людини на навколишнє середовище
  • збереження природних ресурсів, комплексів, об'єктів та унікальних територій, а також охорони від негативного впливу на життя і здоров'я людини.
У силу особливого значення довкілля для людини, забезпечення екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних норм, стандартів, нормативів, правил, приписів та лімітів є одним із пріоритетів суспільства, а правовий, в тому числі судовий, захист порушених екологічних прав та законних інтересів є конституційною гарантією, спрямованою на збереження безпечного для існування природи навколишнього середовища та гарантування безпечного, а в перспективі – сприятливого середовища для життя і здоров'я людей.

Така форма захисту екологічних прав, на нашу думку, найбільше відповідає демократичним засадам та всебічному врахуванню інтересів всіх суб’єктів правовідносин у сфері забезпечення безпеки навколишнього середовища й інтересам суспільства в цілому.

Для ефективного функціонування держави дуже важливим є функціонування громадянського суспільства.

Активна позиція громадян часто стає визначальною для вирішення певних екологічних проблем.

Усвідомлення громадянами їхніх прав та способів їхнього захисту є ключовим моментом дієвості громадянського суспільства.

Велика частка роботи ЕПЛ спрямована саме на донесення до громадян інформації про їхні права, зокрема в екологічній сфері, і допомогу в реалізації цих прав.

Це здійснюється шляхом надання консультацій, проведення семінарів та конференцій, надання захисту в суді, видання журналу ЕПЛ.

Багато судових справ ЕПЛ мають за мету захист людей, права, яких порушені.

Значну увагу ЕПЛ приділяє також вихованню нового покоління юристів-екологів, які усвідомлюють надзвичайну важливість справи захисту довкілля і за допомогою наших юристів  навчаються ефективним засобам для такого захисту.

З кожним роком ЕПЛ все активніше співпрацює з громадськими організаціями в Україні та за її межами, що дає можливість поширювати досвід і підвищувати професійний рівень членів ЕПЛ та наших партнерів.