а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

Збірник кращих студентських робіт за результатами Всеукраїнського кон- курсу есе з екологічного права на тему: «Юридичні способи захисту еколо- гічних прав громадян»

Збірник кращих студентських робіт за результатами Всеукраїнського конкурсу есе з екологічного права на тему: «Юридичні способи захисту екологічних прав громадян» / за заг. ред. О. В. Кравченко, — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2017. — 44 с. Збірник становить відображення результатів першого Всеукраїнського конкурсу есе з екологічного права на тему: «Юридичні способи захисту екологічних прав…

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля / Професор Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., (розділ I), Кравченко О., Мелень-Забрамна О. (розділ II), Мелень-Забрамна О., (розділ III),Шутяк С. (розділ IV), Алексєєва Є. (розділ V). За заг. ред. Кравченко О. — Львів, 2014, 136 с. У посібнику подаються визначення та критерії стратегічної судової справи,…

screenshot_5 Як зберегти ВАШ ЛІС

Станьте охоронцями Вашого лісу! Бути захисником Лісу може представник громади, турист чи інша небайдужа людина. Проте варто бути готовим відрізнити законну діяльність від незаконної, оскільки далеко не все господарювання  в лісі є незаконним. Щоб переконатись в законності лісівничої діяльності, корисно знайти правила ведення лісового господарства, а також знайти телефони сільради, лісгоспу, обласного управління лісового та…

screenshot_4 Правовий режим природно-заповідного фонду України:Історія формування,юридичні аспекти та зарубіжний досвід

Посібник продовжує серію публікацій, покликаних допомогти усім, хто дбає про збереження біорізноманіття в  Україні шляхом створення та охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Посібник має прикладне спрямування і складається з теоретичної та практичної частини, містить аналіз законодавчих актів та планів управління об’єктами охорони природи ЄС, США та Канади. Чимало порад і рекомендацій ґрунтується на досвіді…

screenshot_7 Україна майбутнього: нова політика у сфері охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів

Аналітичний документ (Policy agenda) покликаний допомогти у проведенні реформ у галузі управління довкіллям. У публікації висвітлено основні проблеми у сфері екологічного врядування в Україні, законодавчі прогалини у галузі та основні рішення для подолання цих прогалин і для досягнення мети становлення демократичної системи екологічного врядування, яка забезпечить збереження довкілля та стале використання природних ресурсів для прийдешніх…

screenshot_8 Екологічний календар

Даний збірник присвячений основним екологічним святам, що відзначають в усьому світі та в Україні зокрема, на честь гір, води, сонця, лісів та інших природних явищ. У виданні міс- титься інформація про події, якими підкреслюють створення природоохоронних територій, важливості екологічної освіти та просвіти. Екокалендар описує дні боротьби із антропогенними загрозами для довкілля, підписання конвенцій з охорони…

screenshot_9 Застосування Європейської конвенції з прав людини для захисту екологічних прав та довкілля (посібник)

Посібник становить собою перше україномовне видання аналітичного огляду практики Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються довкілля. Автори аналізують судові рішення за окремими статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зміст яких ЄСПЛ креативно розширив на ситуації, коли несприятливі фактори довкілля спричинили порушення конвенційних прав, чи коли такі права були обмежені…

screenshot_10 Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора C. М. Кравченко

Збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму. У збірнику статей і тез висвітлено проблеми охорони довкілля через призму прав людини, розглянуто питання охорони довкілля як елементу конституційного та міжнародного права, місце екологічного права в європейських реформах нової України, проаналізовано хід реформ інституцій і програм з екологічного права, наведено приклади реалізації екологоправових ідей проф. С. М….

screenshot_11 Парки замість бетону: нова політика у сфері управління зеленими насадженнями

Автори: К. М. Норенко, еколог ЕПЛ Н. Р. Куць, юрисконсульт ЕПЛ О. Е. Рубель, експерт ЕПЛ з питань екологічної економіки За загальною редакцією О. В. Кравченко Аналітичний документ покликаний допомогти у проведенні реформ у сфері управління зеленими насадженнями. У публікації висвітлено основні законодавчі прогалини у галузі та основні рішення для подолання цих прогалин і досягнення…

screenshot_13 «Права людини та охорона довкілля».Навчально-методичний посібник для тренерів (суддів-викладачів)

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти діючим суддям розвинути навички щодо розгляду справ з охорони довкілля та прав людини.Видання має прикладне спрямування і містить практичну частину. Використовуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій основано на досвіді зарубіжних країн, передусім європейських. Посібник розрахований і на суддів упродовж п’ятирічного строку їхнього призначення, і досвідчених суддів. Його…

Cторінка 11 із 16