а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

screenshot_27 Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля

Автори: Професор Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., (розділ I), Кравченко О., Мелень-Забрамна О. (розділ II), Мелень-Забрамна О., (розділ III), Шутяк С. (розділ IV), Алексєєва Є. (розділ V). За заг. ред. Кравченко О. Переклад: Хомечко Г. Львів, 2014, 136 с. У посібнику подаються визначення та критерії стратегічної судової справи, визначаються очікувані результати та цілі судової…

screenshot_26 Принципи Acquis Communautaire як передумова покращення водного законодавства України

Автори: Демиденко А., Шутяк С. (розділ 2 та Додаток 1), Дьяков О., Закорчевна Н. (розділи 3, 4), Шутяк С. (розділи 1, 5, 6 та Додатки 1, 2, 3, 4). За заг. ред. Кравченко О. Львів, 2014, с. Публікація містить результати аналізу стану імплементації принципів Водної рамкової Директиви у законодавство України, визначає проблеми здійснення такої імплементації…

screenshot_28 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні.

Львів: ЕПЛ, 2013. — 96 с. Автори: професор Єжи Єндрошка — вступ, розділ 4, Єлизавета Алексєєва — розділ 1,3, Дмитро Скрильніков — розділи 2,3,5, рекомендації, додаток 6. Наукова редакція: Дмитро Скрильніков, Єлизавета Алексєєва Літературна редакція: Олена Кравченко Переклад: Єлизавета Алексєєва, Ганна Хомечко Дизайн: Олена Жінчина Посібник присвячений питанню впровадження в Україні інституту оцінки впливу на…

screenshot_29 Методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінювання регіональних програм поводження із твердими побутовими відходами

Мелень-Забрамна О. М. За заг. ред. Кравченко О. В., — Львів: ЕПЛ, 2013, 12 с. Методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінювання регіональних програм поводження із твердими побутовими відходами будуть корисними перш за все представникам владних структур, на яких безпосередньо покладені функції контролю за станом довкілля, а також науковцям, екологам та громадськості, зацікавленій в цьому питанні….

1369 epl zvit Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту обласної програми поводження з тпв на 2012–2020 рр. (проект)

Автори: Войціховська А. С., Мелень-Забрамна О. М., Нагорна О. О. За заг. ред. Кравченко О. В. — Львів, 2013, 40 с. Однією з найважливіших та найнагальніших проблем у Львівській області є продукування та накопичення відходів, об`єми яких зростають стрімкими темпами, і вже значно перевищують можливості безпечної переробки, знешкодження та утилізації.Щорічно на Львівщині утворюється понад 600 …

screenshot_30 Поліетиленові пакети – зручність повсякдення чи небезпека для майбутнього?

Поліетиленові пакети – зручність повсякдення чи небезпека для майбутнього?

screenshot_31 Розвідка та видобуток сланцевого газу: соціальні, правові та екологічні виклики (короткий огляд питання)

Жиравецький Т. М., Кравченко О. В., Проць Б.Г., к.б.н., Харкевич В. В., к.г.н., Хомечко Г. І. За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2013. — 56 с. Переклад: Хомечко Г. І. Дизайн, малюнки: Жінчина О. Для глибшого розуміння соціальних, правових та екологічних наслідків розвідки та видобутку сланцевого газу автори подають короткий аналіз соціальних та…

screenshot_32 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для громадськості

автори: Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Посібник викладає основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», які необхідно розуміти кожному запитувачу для ефективного використання свого права на інформацію. Посібник носить загальний характер, і тому буде корисний у підготовці запиту…

screenshot_33 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для суб’єктів владних повноважень

автори: Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам владних повноважень на місцевому рівні, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом…

screenshot_34 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для cуб’єктів господарювання

автори: Алексєєва Є. А. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Bикладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інфор-мації приділяється…

Cторінка 12 із 14