а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

screenshot_36 Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону. Глосарій термінів

За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2012. — 36 с. Упорядники: Дьяков О. А, Кравченко О. В., Студенников В., Хомечко Г. І. Для глибшого розуміння змісту Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону автори подають коректний переклад низки термінів, міжнародних документів, дають довідкову інформацію, яка сприятиме глибшому розумінню суті певних понять та явищ. Глосарій термінів…

screenshot_37 План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні

За заг. ред. Кравченко О. В. — Львів: «Манускрипт», 2012. —120 с. Посібник присвячений проблемам розвитку Дунайського регіону. Автори детально зупиняються на питаннях розвитку транспортної інфра-структури Придунав’я та перспективах її екологізації шляхом підвищення енергоефективності регіону, екологічній освіті та інформуванню засобами інформаційних технологій, принципах ведення відповідального бізнесу. Особлива увага в посібнику приділяється аналізові умов розвитку української…

screenshot_39 Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів

Аналітичний звіт. За заг. редакцією: Кравченко О. В., Хомечко Г. І. Автори: Петрів А. Л., Шпег Н. І. Аналітичний звіт подає результати реалізації проекту “Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів», а саме результати моніторингу стану інформування громадськості Міністерством екології та природних ресурсів України та його територіальними управліннями засобами електронного зв’язку,…

screenshot_38 Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти.

Посібник за редакцією Жиравецького Т.М., Кравченко О.В. Львів: ЕПЛ, 2011. -120 с. Посібник присвячений проблемам охорони атмосферного повітря. Автори детально зупиняються на особливостях нормативно-правового забезпечення в галузі охорони атмосферного повітря, механізмах та інструментах державного регулювання охорони повітря. Особлива увага приділяється заходам контролю за дотриманням вимог у галузі охорони атмосферного повітря підприємствами, що здійснюють викиди забруднюючих…

screenshot_40 Громадський моніторинг судових справ, які стосуються екологічних прав людей у Львівській та Тернопольській областях

У виданні представлено результати моніторингу місцевих та адміністративних судів у Львівській та Тернопільській областях опитування громадської думки за методикою карток громадянського звітування щодо відповідності стандартам доступу до правосуддя, рівності, справедливості та повноти судових процедур. Дослідження було здійснене Міжнародною благодійною організацією «Екологія–Право-Людина» в рамках Проекту «Громадські дослідження з метою удосконалення діяльності суду» в період з жовтня…

screenshot_42 Поширення та надання екологічної інформації: правові аспекти. Посібник для державних службовців.

За заг. ред. Петріва А. Л., Львів: ЕПЛ, 2010. – 56 с. Літературний редактор: Кравченко О. В. Авторський колектив: Алексєєва Є. А., Булгакова М. Г., Лозан С. І., Мелень О. М., Петрів А. Л., Шпег Н. І. Посібник присвячений розкриттю механізмів реалізації права на екологічну інформацію. Автори детально зупиняються на питаннях поняття та джерел екологічної…

screenshot_43 Європейське право навколишнього середовища. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Навчальний посібник

Львів, 2004. – 256 с., українською мовою Навчальний посібник охоплює питання у сфері європейського права навколишнього середовища. У загальній частині розглядаються поняття, історія виникнення, предмет, принципи, джерела та інституційний механізм європейського права навколишнього середовища. Особлива частина присвячена деяким актуальним питанням правового регулювання охорони довкілля на рівні Європейського Союзу: зміні клімату, біорізноманіттю, поводженню з відходами. Посібник…

screenshot_44 Доступ до екологічноної інформації. Посібник за редакцією Козак З.Я.

Львів, ЕПЛ, 2006. У брошурі розкриваються базові  питання доступу до екологі чної інформації за запитом. Брошура‚ є результатом діяльності  ЕПЛ у рамках проекту “Реалізація доступу до екологічної інформації”, за фінансової підтримки Інституту Відкритого Суспільства. Проект започатковано з метою покращити практичний доступ громадськості  до екологічної  інформації шляхом зобов’язання органів державної влади та місцевого самоврядування надавати таку…

screenshot_45 Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища.

Львів, 2004. – 192 с., українською мовою Збірник нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища включає переклади українською мовою витягів Договору про заснування Європейського Співтовариства, низки директив (про оцінку впливу на навколишнє середовище деяких планів та програм, про оцінку впливу на навколишнє середовище деяких державних та приватних проектів, про доступ громадськості до екологічної інформації, про…

Доступ до правосуддя з питань довкілля. Посібник / З. Козак, І. Тустановська.

Львів: Мета, 2002.- 200 с., українською мовою. У посібнику розглядаються питання доступу громадськості до правосуддя з питань довкілля у світлі реалізації в Україні Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхус, 1998). Посібник ґрунтується на нормах законодавства України, які регулюють відносини в сфері…

Cторінка 15 із 16