а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

screenshot_30 Поліетиленові пакети – зручність повсякдення чи небезпека для майбутнього?

Поліетиленові пакети – зручність повсякдення чи небезпека для майбутнього?

screenshot_31 Розвідка та видобуток сланцевого газу: соціальні, правові та екологічні виклики (короткий огляд питання)

Жиравецький Т. М., Кравченко О. В., Проць Б.Г., к.б.н., Харкевич В. В., к.г.н., Хомечко Г. І. За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2013. — 56 с. Переклад: Хомечко Г. І. Дизайн, малюнки: Жінчина О. Для глибшого розуміння соціальних, правових та екологічних наслідків розвідки та видобутку сланцевого газу автори подають короткий аналіз соціальних та…

screenshot_32 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для громадськості

автори: Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Посібник викладає основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», які необхідно розуміти кожному запитувачу для ефективного використання свого права на інформацію. Посібник носить загальний характер, і тому буде корисний у підготовці запиту…

screenshot_33 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для суб’єктів владних повноважень

автори: Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам владних повноважень на місцевому рівні, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом…

screenshot_34 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для cуб’єктів господарювання

автори: Алексєєва Є. А. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Bикладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інфор-мації приділяється…

screenshot_35 Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС

Листівка проти забудови Карпат малими ГЕС № 1 Листівка проти забудови Карпат малими ГЕС № 2 буклет № 1 “Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС” буклет № 2 “Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС”

screenshot_36 Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону. Глосарій термінів

За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2012. — 36 с. Упорядники: Дьяков О. А, Кравченко О. В., Студенников В., Хомечко Г. І. Для глибшого розуміння змісту Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону автори подають коректний переклад низки термінів, міжнародних документів, дають довідкову інформацію, яка сприятиме глибшому розумінню суті певних понять та явищ. Глосарій термінів…

screenshot_37 План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні

За заг. ред. Кравченко О. В. — Львів: «Манускрипт», 2012. —120 с. Посібник присвячений проблемам розвитку Дунайського регіону. Автори детально зупиняються на питаннях розвитку транспортної інфра-структури Придунав’я та перспективах її екологізації шляхом підвищення енергоефективності регіону, екологічній освіті та інформуванню засобами інформаційних технологій, принципах ведення відповідального бізнесу. Особлива увага в посібнику приділяється аналізові умов розвитку української…

screenshot_39 Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів

Аналітичний звіт. За заг. редакцією: Кравченко О. В., Хомечко Г. І. Автори: Петрів А. Л., Шпег Н. І. Аналітичний звіт подає результати реалізації проекту “Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів», а саме результати моніторингу стану інформування громадськості Міністерством екології та природних ресурсів України та його територіальними управліннями засобами електронного зв’язку,…

screenshot_38 Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти.

Посібник за редакцією Жиравецького Т.М., Кравченко О.В. Львів: ЕПЛ, 2011. -120 с. Посібник присвячений проблемам охорони атмосферного повітря. Автори детально зупиняються на особливостях нормативно-правового забезпечення в галузі охорони атмосферного повітря, механізмах та інструментах державного регулювання охорони повітря. Особлива увага приділяється заходам контролю за дотриманням вимог у галузі охорони атмосферного повітря підприємствами, що здійснюють викиди забруднюючих…

Cторінка 6 із 8