Місія організації – верховенство права для захисту довкілля.

Право, його принципи та норми забезпечують основу охорони довкілля і є її невід’ємною складовою, завдяки якій здійснюється
  • правова регламентація у сфері охорони
  • використання та відтворення природних ресурсів
  • забезпечення екологічної безпеки
  • запобігання та ліквідації негативного впливу діяльності людини на навколишнє середовище
  • збереження природних ресурсів, комплексів, об'єктів та унікальних територій, а також охорони від негативного впливу на життя і здоров'я людини.

У силу особливого значення довкілля для людини, забезпечення екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних норм, стандартів, нормативів, правил, приписів та лімітів є одним із пріоритетів суспільства, а правовий, в тому числі судовий, захист порушених екологічних прав та законних інтересів є конституційною гарантією, спрямованою на збереження безпечного для існування природи навколишнього середовища та гарантування безпечного, а в перспективі – сприятливого середовища для життя і здоров'я людей.

Така форма захисту екологічних прав, на нашу думку, найбільше відповідає демократичним засадам та всебічному врахуванню інтересів всіх суб’єктів правовідносин у сфері забезпечення безпеки навколишнього середовища й інтересам суспільства в цілому.