а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Акти перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства

Державна екологічна інспекція України (надалі – ДЕІ України) є одним із ключових органів державної влади, який покликаний забезпечувати законність та правопорядок у сфері охорони навколишнього природного середовища. Здійснюючи державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання, ДЕІ України та її територіальні структурні підрозділи складає акти перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства. Втім, інформація про діяльність цього органу не завжди є доступною для зацікавленої громадськості. Акти перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства суб’єктів господарювання, які складаються ДЕІ України та її територіальними структурними підрозділами є одними із найважливіших джерел екологічної інформації, а тому повинні бути відкритими у доступі.

З метою захисту екологічних прав громадян, зокрема, права на доступ до екологічної інформації, ЕПЛ бере участь у:

  • Правовому аналізі законодавчого закріплення обов’язку ДЕІ України та її територіальних структурних підрозділів щодо надання доступу зацікавленій громадськості до актів перевірки.
  • Проведенні правових досліджень з даного питання.
  • Моніторингу діяльності ДЕІ України та її територіальних структурних підрозділів.
  • Юридичному аналізу документів (в т.ч. відповідей ДЕІ України та її територіальних структурних підрозділів на запити ЕПЛ з даного питання).
  • Співпраці з іншими інститутами громадянського суспільства у даній сфері.