а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Нормативно-правова база

Ключовим нормативно – правовим актом, який регулює діяльність Державної екологічної інспекції України є Положення про Державну екологічну інспекцію України від 13 квітня 2011 року № 454/2011, відповідно до якого, ДЕІ України є центральним органом виконавчої влади, яка утворюється для забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері. У вище вказаному Положенні висвітлені основні аспекти діяльності ДЕІ України. Детальніше ознайомитися із Положенням про Державну екологічну інспекцію України можна за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

ДЕІ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, морські екологічні інспекції.

Діяльність державних екологічних інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі регулюється Положенням про державну екологічну інспекцію в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 429 від 04.11.2011 року (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1347-11).

Діяльність морських екологічних інспекції (Азовська, Азово-Чорноморська, Північно-Західного регіону Чорного моря) регулюється Положенням про морські екологічні інспекції, затвердженим Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 429 від 04.11.2011 року (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1348-11).

У законодавстві України, зокрема в статті 19 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року N 4004-XII (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12), передбачено, що підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні своєї діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах, рекреаційних зонах, а також повітря в житлових і виробничих приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей. З метою перевірки реалізації вказаних обов’язків, ДЕІ України має право проводити перевірки та видавати за їхніми результатами обов’язкові для виконання приписи, розпорядження. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства регулюється Порядком організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 464 від 10.09.2008 року (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0018-09).