а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Генеральний план населеного пункту

Навколишнє середовище – це те що нас оточує. Офіційним документом, який графічно відображає все, що нас оточує, а також те, що планується побудувати в найближчі 15 – 20 років, є генеральний план. Генеральні плани населених пунктів є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні та відображають чимало інформації про стан довкілля: території із складними інженерними умовами (підвищеної сейсмічності, підтоплень, затоплень), ділянки та санітарно-захисні зони виробничих і комунально-складських підприємств, території, що використовуються під скотомогильники, звалища, прибережні захисні смуги річок та інших водойм, території природно-заповідного фонду та інші відомості, що становлять екологічну інформацію.

З метою недопущення порушень природоохоронного законодавства уся містобудівна документація повинна розроблятися на основі та у відповідності з генеральним планом. Діяльність людини не мала б призводити до критичного порушення біологічного світу, бо в цьому середовищі зрештою жити людині. Втім сьогодні розвиток інфраструктури, на жаль, здебільшого спрямовується на задоволення власних потреб людей, знищуючи майже повністю те навколишнє середовище, в якому вони живуть і від якого цілком залежать. Здебільшого це обумовлено доступністю інформації, яка міститься в генеральних планах лише вузькому колу посадових та службових осіб, та її закритістю для громадськості. Відтак, питання забезпечення доступу до генеральних планів населених пунктів, у рамках забезпечення права на доступ до екологічної інформації, є предметом окремого дослідження ЕПЛ.

ЕПЛ бере участь у:

  • проведенні досліджень відкритості та доступності генеральних планів населених пунктів України;
  • правовому аналізі правомірності обмеження доступу до генеральних планів;
  • охороні земель, лісів, водних об’єктів, об’єктів природно заповідного фонду при затвердженні генеральних планів населених пунктів.
  • захисті прав громадян на доступ до генеральних планів населених пунктів.