а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Нетрадиційні вуглеводні

Одним із основних напрямків розвитку енергетичної політики України є розвідка та видобуток нетрадиційних газів. Втім енергетичне забезпечення країни, попри свою беззаперечну необхідність, повинно відбуватися в межах правового та екологічного поля. Укладення урядом України Угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки «Олеська» та «Юзівська» з порушенням норм чинного екологічного та інформаційного законодавства поклали початок активній аналітичній та правовій діяльності ЕПЛ у даному напрямку. Оскільки ЕПЛ, відповідно до своїх статутних завдань, здійснює захист екологічних прав фізичних та юридичних осіб, захист довкілля, сприяє розвитку природоохоронної справи та розвитку екологічної освіти, науки та культури, то одним із пріоритетних завдань, яке постало перед експертами ЕПЛ, є дослідження екологічних змін та юридичних наслідків для України, як держави в цілому, і територіальних громад, на території яких планується розвідка та видобуток нетрадиційних газів, та інформування про них зацікавлену громадськість.

ЕПЛ бере участь у дослідженні:

Правових аспектів розвідки та видобутку нетрадиційних газів в Україні, а саме надання дозволів на використання природних ресурсів, податкові аспекти діяльності суб’єктів господарювання, які планують вказану діяльність, дотримання законодавства щодо доступу до інформації зацікавленої громадськості тощо.
Екологічних ризиків, які несе розвідка та видобуток нетрадиційних газів, для життя та здоров’я населення, флори та фауни країни.
Технологічного процесу буріння і експлуатації нетрадиційних газів в Україні та за кордоном.
Правового статусу (місце реєстрації, досвід діяльності) суб’єктів господарювання, які планують здійснювати розвідку та видобуток нетрадиційних газів в Україні.
Угод, які стосуються розподілу вуглеводнів, що видобуватимуться на теренах України.