а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Корисні матеріали

Рішення V/9n Наради Сторін Оргуської конвенції «Дотримання Україною своїх зобов`язань стосовно Конвенції», Маастрихт, 30 червня – 2 липня, 2014

Рішення V/9n Наради Сторін Оргуської конвенції «Дотримання Україною своїх зобов`язань стосовно Конвенції», Маастрихт, 30 червня – 2 липня, 2014

Рішення IV-9/h Наради Сторін Оргуської конвенції «Дотримання Україною своїх зобов`язань стосовно Конвенції», Кишинів, 29 червня – 1 липня, 2011 р.

Рішення IV-9/h Наради Сторін Оргуської конвенції «Дотримання Україною своїх зобов`язань стосовно Конвенції», Кишинів, 29 червня – 1 липня, 2011 р.

Результат 26-ої Зустрічі Комітету з дотримання щодо України, Женева, 15 – 18 грудня 2009

Результат 26-ої Зустрічі Комітету з дотримання щодо України, Женева, 15 – 18 грудня 2009

Доповідь Комітету з дотримання Оргуської конвенції, Алма – Ата, 2005. Висновки і рекомендації з приводу дотримання зобов’язань конкретними сторонами (Україною)

Доповідь Комітету з дотримання Оргуської конвенції, Алма – Ата, 2005. Висновки і рекомендації з приводу дотримання зобов’язань конкретними сторонами (Україною)

Рішення IІ/5b Наради Cторін Оргуської конвенції “Дотримання Україною своїх зобов’язань по Оргуській конвенції”, Алма – Ата, 2005

Рішення IІ/5b Наради Cторін Оргуської конвенції “Дотримання Україною своїх зобов’язань по Оргуській конвенції”, Алма – Ата, 2005

Доповідь Комітету з дотримання Оргуської конвенції, Рига, 2008 Дотримання Україною її зобов’язань стосовно Конвенції і реалізація нею рішення IІ/5b Наради Сторін Оргуської конвенції

Доповідь Комітету з дотримання Оргуської конвенції, Рига, 2008 Дотримання Україною її зобов’язань стосовно Конвенції і реалізація нею рішення IІ/5b Наради Сторін Оргуської конвенції

Рішення III/6f Наради Сторін Оргуської конвенції “Дотримання Україною своїх забов’язань стосовно Конвенції”, Рига, 2008

Рішення III/6f Наради Сторін Оргуської конвенції “Дотримання Україною своїх забов’язань стосовно Конвенції”, Рига, 2008

Упразднение государственной экологической экспертизы проектов строительства и перспективы реализации права на участие общественности в процессе принятия решений в новых делах

Упразднение государственной экологической экспертизы проектов строительства и перспективы реализации права на участие общественности в процессе принятия решений в новых делах

Перелік основних вимог Конвенції Еспо, Оргуської конвенції, а також Директиви про ОВНС, яким повинна відповідати національна правова база

Цей документ був розроблений МБО «Екологія- Право- Люди» в рамках проекту МФ «Відродження» «Впровадження європейських стандартів з оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні» в 2013 . Цей аналітичний документ зводить воєдино вимоги трьох міжнародних інструментів  у сфері оцінки впливу на навколишнє середовище, в тому числі, у сфері транскордонної процедури та участі громадськості. Незважаючи на…

Огляд існуючих проблем, пов’язаних з недостатніми правовими рамками для впровадження Оргуської конвенції (Україна)

Додаток до завдання І Огляд існуючих проблем, пов’язаних з недостатніми правовими рамками для впровадження Орхуської конвенції (Україна) На 3-й нараді, яка проводилася у червні 2008 р. у Ризі, Сторони Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі – Орхуська Конвенція) прийняли рішення…

Стратегія вирішення проблем у впровадженні Оргуської конвенції (Україна)

Додаток до завдання ІІ Стратегія вирішення проблем у впровадженні Орхуської конвенції (Україна) Ця стратегія підготовлена в рамках проекту «Допомога Україні у впровадженні Конвенції Еспо та Орхуської конвенції», шифр 2008/164491″ (Напрям 6). Стратегія охоплює усі три стовпи Орхуської конвенції, відповідно до яких вона і структурована. Стратегія базується на Огляді існуючих проблем, пов’язаних з недостатніми правовими рамками…

Cторінка 1 із 2