а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Нормативно-правова база

Закони

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 р. № 4004

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 08.02.1995 р. № 39

Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.1995 р. № 45

Закон України “Про видобування та переробку уранових руд” від 19.11.1997 р. № 645

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14.01.1998 р. № 15

Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11.12.1998 р. № 309

Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від11.01.2000 р. № 1370

Закон України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19.10.2000 р. № 2064

Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13.12.2001 р. № 2893

Закон України “Про впорядкування питань, пов´язаних із забезпеченням ядерної безпеки” від 24 червня 2004 року № 1868-IV.

Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об´єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 08 вересня 2005 року № 2861-IV.

Закон України “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї” від 16.11.2005 р. № 3092

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України” від 27.07.2006 р. № 47

Закон України “Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами” від 17.09.2008 № 516-VI

Закон України “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему” від 15.01.2009 № 886-VI

Міжнародні угоди

“Конвенція від 31 січня 1963 р., що доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 р. про відповідальність перед третьою стороною у галузі ядерної енергії” від 31.01.1963 р.

“Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі та під водою” від 05.08.1963 р.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї” від 01.07 1968 р.

“Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію” від 26.09.1986 р.

“Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації” від 26.09.1986 р.

“Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією” від 12.11.1996 р.

Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів та у його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення” від 11.02.1971 р.

“Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів” від 12.07.1971 р.

Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року з поправками, внесеними протоколом від 12 вересня 1997 року.

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок від 26.10.1979 року.

Конвенція про ядерну безпеку від 17.06.1994 року.

Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 05.09.1997 року.

Конвенція про додаткову компенсацію за ядерну шкоду від 12.09.1997 року.

Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 18.12.1979 року.

Міжурядові угоди

“Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про підземні ядерні вибухи в мирних цілях” від 28.05.1976 р.

“Угода про співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту” від 27.08.1992 р.

“Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України” від 29.12.1992 р.

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково- технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14.01.93.

“Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Російською Федерацією та Словацькою Республікою через територію України” від 18.11.1993 р.

“Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту” від 24.05.1993 р.

“Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом” від 10.06.1993 р.

“Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення” від 25.10.1993 р.

“Угода між Урядом Королівства Норвегії та Урядом України про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки” від 28.09.1994 р.

Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, а також обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 08.02.96 року.

“Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту” від 08.11 1996 р.

“Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту” від 12.11.1997 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія, Урядом Республіки Молдова і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України та територію Республіки Молдова від 28.11.97 року.

“Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською Республікою через територію України і територію Словацької Республіки” 14.03.1998 р.

“Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії” від 06.05.1998 р

“Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту” від 24.09.1998 р.

“Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки” від 23.03.1999 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією щодо ядерних установок від 23.11.2000.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про оперативне оповіщення про ядерну аварію та співробітництво в галузі радіаційної безпеки від 16.10.01.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 17.10.01, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1309.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про оперативне сповіщення про ядерні аварії та співробітництво в галузі ядерної і радіаційної безпеки від 31.01.03, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1308.

Угода між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України, підписана 27 квітня 2006 року

Міжвідомчі угоди

“Угода між Держатомнаглядом, Держкоматомом та Міністерством навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини про наміри в області інвестування заходів з підвищення безпеки АЕС з реакторами типу ВВЕР” від 25.08.1993 р.

“Угода про виробничу кооперацію між Державним комітетом України по використанню ядерної енергії та Міністерством Російської Федерації по атомній енергії” від 13.12.1995 р.

“Адміністративна домовленість між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Контрольною радою з атомної енергії Канади згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Канади про співробітництво у мирному використанні ядерної енергії” від 20.12.1995 р.

“Домовленість про обмін інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Адміністрацією з питань охорони здоров’я і техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії” від 06.02.1996 р.

“Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії з ядерної безпеки” 19.09.1996 р.

“Домовленість про обмін інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Адміністрацією з питань охорони здоров’я і техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії” від 06.02.1997 р.

“Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Радою з ядерної безпеки Іспанії” від 01.10.1997 р.

“Угода про обмін технічною інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту між Національним Агентством з Охорони Навколишнього Природного Середовища Італії та Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України” від 23.03.1998 р.

“Угода між Комітетом з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія та Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні атомної енергії в мирних цілях” від 24.03 1998 р.

“Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міжміністерським комітетом ядерної безпеки Французької Республіки про співробітництво в галузі ядерної безпеки” від 03.09.1998 р.

“Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Держатомнаглядом Республіки Вірменія про технічне співробітництво та обмін інформацією в галузі ядерної безпеки” від 20.07.1999 р.

“Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Органом ядерної безпеки Французької Республіки про обмін технічною інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту” від 27.02.2009 р.

Укази президента України

“Про утворення Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” від 26.04.1996 р. № 300/96.

“Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” від 26.03.1999 р. № 284/99

“Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки” від 05.12.2000 р. № 1303/2000

“Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України” від 6 квітня 2011 року № 403/2011

Розпорядження Президента України

“Про заходи щодо створення Міжнародного дослідно-технологічного центру з проблем ліквідації наслідків ядерних і радіаційних аварій” від 29.04.1995 р. № 79/95-рп

“Про заходи щодо підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки в Україні” від 19.03.2001 р. № 60/2001-рп

“Про заходи щодо організаційного та пропагандистського забезпечення реалізації завдань, які випливають із послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” та “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” від 12.06.02., № 188/2002-рп

Послання Президента України

Послання Президента України від 30.04.02, № п0001100-02 “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”.

Послання Президента України від 31.05.02, № 0002100-02 “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році”.

Постанови Кабінету Міністрів України

“Про порядок надання гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду” від 13.09.1995 р. № 733

Постанова КМУ від 29.04.96 № 480 “Про державну програму поводження з радіоактивними відходами”.

“Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт” від 29.06.1996 р. № 708

“Про визначення центрального органу та пункту зв’язку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу” від 30.07.1996 р. № 861

“Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів” від 19.08.1996 р. № 980

“Про укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Чеською Республікою через територію України і територію Словацької Республіки” від 05.09.1996 р. № 1063

“Питання Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” від 28.09.1996 р. № 1177

“Про створення Національної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” від 17.10.1996 р. № 1268

“Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів” від 18.12.1996 р. № 1525

“Про наглядову раду Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” від 20.01.1997 р. № 36

“Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки” від 08.02.1997 р. № 163

Постанова КМУ від 4 серпня 1997 р. № 847 “Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання”

“Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України” від 29.11.1997 № 1332

“Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами” від 25.12.1997 р. № 1471

“Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30.03.1998 р. № 391

“Про призначення експлуатуючої організації-оператора ядерних установок” від 08.06.1998 р. № 830

“Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” від 18.07 1998 р. № 1122

“Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 03.08.1998 р. № 1198

“Про заходи щодо підготовки Національної доповіді України з ядерної безпеки” від 18.09.1998 р. № 1463

“Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Канади про співробітництво в мирному використанні ядерної енергії” від 09.11.1998 р. № 1760

Постанова КМУ від 29.01.99 № 104 “Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом”.

“Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії” від 13.02.1999 р. № 183

Постанова КМУ від 15.02.99 № 192 “Про затвердження положення про організацію оповіщення і зв´язку у надзвичайних ситуаціях”.

“Про гарантію звільнення учасників реалізації Плану заходів на об’єкті “Укриття” від цивільної відповідальності за ядерну шкоду” від 18.02.1999 р. № 223

“Про Комплексну програму поводження з радіоактивними відходами” від 05.04.1999 р. № 542

“Про укладення Угоди про поправки до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією” від 21.10.1999 р. № 1942

“Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” від 04.08.2000 р. № 1219

“Про затвердження переліку видів діяльності, пов’язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов’язковому ліцензуванню” від 12.07.2000 р. № 1115

“Про невідкладні заходи щодо підвищення безпеки та надійності функціонування ядерної енергетики” від 12.10.2000 р. № 1553

“Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції” від 08.11.2000 р. № 1683

“Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання” від 16.11.2000 р. № 1718

“Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії” від 06.12.2000 р. № 1782

“Про наглядову раду Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” від 28.12.2000 р. № 1912

Постанова КМУ від 29.03.00 № 598 “Про дострокове припинення експлуатації енергоблоку №3 та остаточне закриття Чорнобильської АЕС”.

“Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання” від 02.04.2001 р. № 313

“Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії” від 06.05.2001 р. № 440

Постанова КМУ від 16.11.01. № 1567 “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня”.

Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування від 01.07.2002 № 912

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.03 № 1570 “Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії”

Постанова КМУ від 31.03.03 № 421 “Про затвердження порядку виконання Плану здійснення заходів на об´єкті “Укриття”.

Постанова КМУ від 26.04.03 N 625 “Про затвердження порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії”.

Постанова КМУ від 12.03.03 N 327. “Про затвердження порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму”.

Постанова КМУ від 02.06.03 № 813 “Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу”.

Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1373

Постанова КМУ від 31.08.05. № 845 “Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Державного комітету ядерного регулювання, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”.

Постанова КМУ від 7 червня 2006 р. № 796 “Питання Державного комітету ядерного регулювання”

Постанова КМУ від 15 червня 2006 р. № 834 “Про затвердження Порядку виконання вимог Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї”

Постанова КМУ від 19 липня 2006 р. № 996 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953 і від 20 серпня 2003 р. N 1307”

Постанова КМУ від 3  серпня 2006 р. № 1092 “Про затвердження Державної програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання”

Постанова КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1829 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 та від 26 квітня 2003 р. № 625”

Постанова КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1830 “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”

Постанова КМУ від 18 липня 2007 р. № 939 “Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування”

Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196.

Розпорядження Кабінету Міністрів

Про фінансове забезпечення Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу від 22.08.2000 р. № 328-р

Про схвалення Концепції Державної науково-технічної програми пріоритетних напрямів підтримання безпеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу до 2010 року від 21.08.2001 р. № 398-р

Про схвалення Концепції Програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання від 18.01.2006 № 18-р