а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Консультації

Що таке зміна клімату?

Що таке зміна клімату і яке відношення ця глобальна проблема має до України? Міжнародні експерти прийшли до висновку, що збільшення концентрації парникових газів (вуглекислий газ, метан, оксид азоту) в атмосфері, що призводить до зміни клімату,  є наслідком людської діяльності. За останні 100 років температура на Землі зросла на 0,6 градусів Цельсія. 1998 рік став найжаркішим…

Запровадження схеми зелених інвестицій в Україні. Досвід інших держав

(станом на квітень 2008 року) Важливі аспекти у впровадженні СЗІ в Україні: важливо, щоб надходження, які поступають внаслідок продажу квот використовувалися на користь суспільства, так як ОВК утворилися внаслідок економічного спаду у 80-90-их роках 20 ст.; повинна бути здійснена велика законотворча робота; необхідним є тренування експертів в даній галузі; необхідно врегулювати питання відкритості, контролю та…

Чи може Копенгагенський протокол бути ефективним і справедливим?

Що ми маємо сьогодні? «Бізнес як звичайно» є не прийнятним: підняття температури на 5 градусів Цельсія (9 за Фарингейтом) до 2010 року. IV Звітом міжнародних експертів зі зміни клімату встановлено ціль 450 проміль Провідні науковці називають ціль 350 проміль Ми вже переступили цифру 350 (385) проміль Лише міжнародний консенсус може привести до спільних ефективних рішень…

Проекти спільного впровадження в Україні

Що таке проекти спільного впровадження? Відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, який підписано та ратифіковано Україною, Україна може застосовувати так звані гнучкі механізми Кіотського протоколу. Про один з таких механізмів мова йтиме нижче. Оскільки наша держава недовикористовує квоту на викиди парникових газів, встановлену для України Кіотським протоколом, а…

Міжнародна спільнота платить Україні за скорочення викидів парникових газів

Чи виконує Україна своєї зобов’язання належним чином? Проблема глобальної зміни клімату полягає у глобальному рості викидів парникових газів. Висновки міжнародних експертів ООН зі зміни клімату вказують на необхідність утримання росту глобальної температури на рівні 1,5 градусів Цельсія до 2050 року. Для цього держави на міжнародному рівні повинні домовитися про скорочення викидів парникових газів. Україна не…

Cторінка 1 із 1