а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

im29092020_4 Концепція НУЛЬ ВІДХОДІВ від теорії до практики

Концепція «нуль відходів» — від теорії до практики, [за заг. ред. О. Крав- ченко] — Львів, 2020. — 36 с. з іл. ISBN 978-966-7775-67-4 У 1990-их рр. термін «нуль відходів» виріс із поняття «повна пере-робка» і просто означав нуль захоронення, нуль спалювання та максимальне вилучення корисних матеріалів. Все більше зростало розуміння того, що марнування матеріалів…

im17092020_3 Концепція НУЛЬ ВІДХОДІВ від теорії до практики

У 1990-их рр. термін «нуль відходів» виріс із поняття «повна перероб- ка» і просто означав нуль захоронення, нуль спалювання та максимальне вилучення корисних матеріалів. Все більше зростало розуміння того, що марнування матеріалів та викидання речей не лише є екологічно безвід- повідальним, але це також економічно невигідно. Пропагуючи повторне використання, переробку та компостування, можна заощадити кошти…

im15092020_2 Навчально методичні матеріали для учнів 3–4 класів та вчителів «ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ — ПОДАРУНОК ПРИРОДІ»

Органічні відходи — подарунок природі: навчально мето­ дичні матеріали для учнів 3–4 класів та вчителів / укладачі: Л. Андрушко, С. Романів, Л. Буртник, О. Луцишина. Львів : Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2020. 24 с. ISBN 978-966-2400-86-1 Публікація містить рекомендації для вчителів 3–4 класів щодо проведення додаткових освітніх заходів на тему по­ водження з органічними відходами. Методичні…

im15092020_1 Навчально методичні матеріали для учнів 1–2 класів та вчителів «ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ — ПОДАРУНОК ПРИРОДІ»

Органічні відходи — подарунок природі: навчально мето­ дичні матеріали для учнів 1–2 класів та вчителів / укладачі: Л. Андрушко, С. Романів, Л. Буртник, О. Луцишина. Львів : Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2020. 24 с. ISBN 978-966-2400-85-4 Публікація містить рекомендації для вчителів 1–2 класів щодо проведення додаткових освітніх заходів на тему по­ водження з органічними відходами. Методичні…

im13072020_2 ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ ШЛЯХОМ КРАУДФАНДИНГУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

У посібнику надано матеріали для розуміння функціонування новітнього фінансового інституту краудфандингу та його застосування у сфері захисту охорони довкілля. Висвітлено основні моменти становлення краудфан- дингу на прикладах діяльності інтернет-платформ та нормативно-правове забезпечення їх функціонування. Розглянуто практичні аспекти викорис- тання краудфандингу національними та міжнародними екологічними неурядовими організаціями. Видання містить нормативно-правову базу краудфандингу, договірну практику краудфандингових інтернет-платформ,…

im17032020_1 Природно-заповідний фонд: зелена скарбниця громади

Посібник присвячений повноваженням ОТГ та органів місцевого само- врядування щодо управління в галузі використання і охорони земель. Зокрема, у посібнику розкриваються аспекти досягнення сталих екосистем та підвищення якості проживання громад через належну організацію охорони особливо цінних природоохоронних територій.

im30122019_11 Оскарження висновків з оцінки впливу на довкілля в суді

Посібник аналізує національне законодавство та новостворену судову практику оскарження висновків з оцінки впливу на довкілля представниками громадськості. Він також надає окремі поради щодо складання та оформлення адміністративних позовів цієї категорії. Посібник, у першу чергу, призначений для представників неурядових природоохоронних організацій та екологічних активістів, а також фахівців в галузі права, які надають їм правову допомогу.

im18022020_3 Вплив військової діяльності на природу України: посібник

Посібник стане в пригоді всім, хто небайдужий до наслідків військових дій, особливо до впливу на природу, хто хоче більше дізнатися про не такі очевидні загрози та приховані небезпеки, що найчастіше замовчуються та залишаються без належної уваги. Посібник є продовженням першого ви- дання «Військові дії на сході України — цивілізаційні виклики людству» та містить зведену інформацію…

im07022020_1 Управління землями: еколого-правовий аспект

Посібник присвячений питанням управління в галузі використання і охорони земель, зокрема планування використання земель, питанням зем- леустрою, користування та охорони земель, моніторингу земель тощо через призму екологічної безпеки. Крім теоретичної частини, посібник містить аналіз судової практики та рекомендації.

im30012020_1 Постатейний коментар до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Коментар продовжує серію публікацій, покликаних допомогти усім, хто хоче розібратися в екологічному законодавстві та активно використовувати його на захист своїх екологічних прав та інтересів, а також з метою охорони довкілля. Коментар має прикладне спрямування і складається з теоретичної та практичної частин, а також допомагає зрозуміти роль та місце процедури стратегічної екологічної оцінки у системі законодавства…

Cторінка 1 із 9