а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Створення та діяльність НУО,Трудові відносини в НУО

Неповний робочий час

Особливості правового регулювання праці на умовах неповного робочого часу Тривалість робочого часу є однією з важливих умов трудового договору, що торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. Раціональне поєднання робочого часу з часом відпочинку дає можливість ефективного використання здатності людини до продуктивної та творчої праці, можливості відтворення фізичних, психологічних характеристик людини, комплексного використання та залучення…

Обмеження укладення трудових договорів

Окремі питання правового регулювання обмеження укладення трудових договорів Кожна людина і громадянин має право на працю, яке може реалізувати шляхом укладення трудового договору з роботодавцем, у тому числі і громадською організацією. Водночас у трудовому законодавстві визначено ряд випадків, які згідно із загальновизнаними міжнародно-правовими нормами не розглядаються такими, що обмежують право на працю. Їх призначення –…

Строковий трудовий договір

Окремі питання укладення строкового трудового договору в громадських організаціях Для досягнення і виконання статутних цілей громадські організації можуть використовувати працю найманих працівників. З цією метою вони можуть укладати трудові договори, а у випадках, передбачених законами, — контракти. Залежно від строку, на який наймаються працівники, трудове законодавство передбачає два основні види трудового договору. Це безстрокові та…

Реєстрація символіки громадської організації

Громадські та благодійні організації можуть використовувати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є їх символами і відмітними знаками. Символіка об’єднань громадян затверджується центральними статутними органами об’єднань відповідно до їх статутів. Зареєстровані об’єднання громадян вправі відповідно до чинного законодавства зареєструвати свою символіку. Зареєстрована символіка громадян охороняється чинним законодавством України, зокрема не може бути зареєстрована символіка громадських…

Реєстрація благодійної організації

Що таке благодійна організація? Благодійна організація – це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. У яких напрямках може здійснювати свою діяльність благодійна організація? Благодійна діяльність може здійснюватися у таких основних напрямках: сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення…

Порядок створення громадської організації

Що таке громадська організація? Громадська організація – це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Що таке об’єднання громадян? Об’єднання громадян – це добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об’єднання громадян, незалежно від назви…

Створення неприбуткової НУО

Особливості реєстрації громадських організацій як неприбуткових Більшість громадських та благодійних організацій після їх реєстрації в органах міністерства юстиції отримують статус неприбуткових організацій, при цьому вказані організації звільняються від оподаткування своїх доходів. Для звільнення від оподаткування доходів організації, чинне законодавство вимагає реєстрації такої громадської чи благодійної організації як неприбуткової. Відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку…

Реєстрація символіки громадських об’єднань

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його статуту та підлягає реєстрації відповідно до  Порядку реєстрації символіки громадського об’єднання (надалі – Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  19 грудня 2012 р….

Податкові аспекти реєстрації неприбуткових організацій

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про об’єднання громадян», об’єднання громадян та створені ними установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійні…

Реєстрація благодійних організацій

Поняття та види благодійних організацій Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», як основну мету її діяльності. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з…

Cторінка 1 із 2