а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Екологія

ЕПЛ – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану; та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини.

Нам не байдужий стан довкілля в Україні та за її межами, а також усі ті ризики, загрози та небезпеки, які несе з собою погіршення стану навколишнього середовища.

Сьогодні його охорона є найактуальнішою проблемою людства.

Поглиблюється загроза не тільки здоров’ю та добробуту людини, а й існуванню життя в цілому на нашій планеті.

Робота організації спрямована на трансформацію безпечного, а нерідко й надзвичайно забрудненого довкілля в сприятливе для життя та здоров’я, на збереження біорізноманіття, охорону флори та фауни, припинення неконтрольованих викидів та скидів небезпечних речовин у навколишнє середовище та усунення інших негативних факторів впливу, боротьбу з бездіяльністю щодо глобальних екологічних проблем в цілому та зміни клімату зокрема тощо.

Цей процес є важким і тривалим: нехтування екологічними правами, низький рівень їхньої пріоритетності, неефективна судова система України часто не дають змоги забезпечити належну охорону довкілля та захист екологічних прав.

Але як говорив Авраам Лінкольн: «Можливість того, що ми можемо зазнати поразки в бою, не повинна заважати нам битися за справу, яку ми вважаємо справедливою».

Ця віра у високі цілі нашої справи, поєднана з високим професіоналізмом та присвятою, є рушійним механізмом ЕПЛ.

Сучасна успішна практична робота юриста-еколога неможлива без проведення наукових досліджень з актуальних еколого-правових проблем, котрі є необхідним елементом в судовій практиці юриста громадського інтересу.

ЕПЛ працює над низкою проблем зазначеної сфери, серед яких:

  • доступ громадськості до екологічної інформації;
  • доступ громадськості до правосуддя;
  • участь громадськості у прийнятті рішень;
  • зміна клімату;
  • забезпечення правового режиму охорони земель, вод, лісів, атмосферного повітря;
  • правове регулювання поводження з відходами.