а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Вода

Вода – синонім життя, його невід’ємна частина.
Її якість та кількісні запаси безпосередньо пов’язані зі станом навколишнього середовища.

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу, є обмеженими та уразливими природними об’єктами.

Загальні запаси води на нашій планеті обмежені, а запаси питної води з кожним роком зменшуються. За запасами води, доступними для використання, Україна належить до малозабезпечених країн.

Надмірне антропогенне навантаження та його постійне зростання на навколишнє середовище вимагає розробки, вдосконалення та додержання правил користування водними ресурсами, а також забезпечення їхньої адекватної охорони.

ЕПЛ бере участь в:

  • охороні водних об’єктів від забруднення, надмірного використання, порушення гідрологічного та гідрогеологічного режиму, знищення середовищ існування видів флори та фауни;
  • захисті водно-болотних угідь, в тому числі тих, що мають міжнародне значення в рамках Рамсарської конвенції;
  • захисті права громадян на питну воду належної якості;
  • охороні земель водного фонду від нецільового використання, вилучення, тощо;
  • контролі за дотриманням міжнародних угод у сфері захисту водних ресурсів;
  • вдосконаленні законодавства в сфері охорони водних ресурсів.