а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Пестициди

Нормативно-правові акти, що регулюють використання пестицидів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ, ПРИЙНЯЛА УКРАЇНА В Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері використання пестицидів. Рамковим документом, що регулює питання поводження з пестицидами є Законі України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року. Цей Закон встановлює загальні положення поводження з пестицидами, вимоги до проведення державних випробувань…

Вимоги та обмеження щодо зберігання пестицидів

ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПЕСТИЦИДІВ Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, та Державними санітарними правилами “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” ДСП 8.8.1.2.001-98 встановлені вимоги щодо зберігання пестицидів, що спрямовані на усунення негативного впливу пестицидів на…

Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ

ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПЕСТИЦИДІВ Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, та Державними санітарними правилами “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” ДСП 8.8.1.2.001-98 встановлені вимоги щодо зберігання пестицидів, що спрямовані на усунення негативного впливу пестицидів на…

Вимоги щодо транспортування пестицидів

ВИМОГИ ЩОДО ТРАСПОРТУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ Пестициди належать до небезпечних вантажів, а тому в законодавстві України встановлені вимоги до їх транспортування та виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Пестициди як вантажі за ступенем небезпечності поділяються на: легкозаймисті рідини, легкозаймисті речовини та матеріали, речовини, що окислюються, органічні перекиси, отруйні (токсичні речовини), їдкі та корозійні речовини, інші небезпечні речовини. Пестициди перевозяться тільки…

Заборони або інші вимоги для провадження господарської діяльності з використання пестицидів

1. ЩО ТАКЕ ПЕСТИЦИДИ? Пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб (Закон України “Про пестициди і агрохімікати”…

Cторінка 1 із 1