а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Звернення за захистом порушеного права до суду

Процесуальна правоздатність громадськості у справах про порушення екологічного законодавства

В Україні, як і у переважній більшості національних правових режимів світу, захищати довкілля покликані відповідні органи публічної влади. Для цього законодавцем встановлюються певні правила гри, дотримання яких також перевіряється уповноваженим агентом держави. За предметом і методом правового регулювання екологічне право, як правило, належить до сфери права адміністративного. Разом з тим, попри очевидність і глобальність екологічних…

Чи можуть громадські організації скаржитися до Європейського суду з прав людини і з яких приводів

У 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод (Європейська конвенція). Ставши Стороною цього міжнародного договору, Україна не лише взяла на себе зобов’язання  гарантувати додержання прав людини, а й погодилася на обов’язкову юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Так, із 1997 року особам було надано право звертатися за захистом до Європейського…

Доступ к правосудию по делам о защите окружающей среды в общественных интересах: финансовый аспект

Елизавета Алексеева, руководитель юридического отдела ЭПЛ Автор статьи анализирует новопринятый Закону Украины «О судебном сборе» с точки зрения соблюдения положений Орхусской конвенции о финансовых издержках по искам в защиту общественных экологических интересов. Речь идет о конкретной недоработке законодателя в отношении обеспечения возможности экологическим НПО подавать подобные иски непосредственно к предприятиям-загрязнителям. Автор статьи предлагает путь решения…

Доступ до правосуддя через відеоконференцію. Практичні аспекти

На виконання належним чином права осіб на доступ до правосуддя, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції» передбачено право учасників судового процесу брати участь у засіданні у режимі відеоконференції. Це означає, що якщо у вас не має фінансової чи іншої можливості їхати на судове…

Cторінка 1 із 1