а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Людина

Для ефективного функціонування держави дуже важливим є функціонування громадянського суспільства.

Активна позиція громадян часто стає визначальною для вирішення певних екологічних проблем.

Усвідомлення громадянами їхніх прав та способів їхнього захисту є ключовим моментом дієвості громадянського суспільства.

Велика частка роботи ЕПЛ спрямована саме на донесення до громадян інформації про їхні права, зокрема в екологічній сфері, і допомогу в реалізації цих прав.

Це здійснюється шляхом надання консультацій, проведення семінарів та конференцій, надання захисту в суді, видання журналу ЕПЛ.

Багато судових справ ЕПЛ мають за мету захист людей, права, яких порушені.

Значну увагу ЕПЛ приділяє також вихованню нового покоління юристів-екологів, які усвідомлюють надзвичайну важливість справи захисту довкілля і за допомогою наших юристів  навчаються ефективним засобам для такого захисту.

З кожним роком ЕПЛ все активніше співпрацює з громадськими організаціями в Україні та за її межами, що дає можливість поширювати досвід і підвищувати професійний рівень членів ЕПЛ та наших партнерів.