а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

ЕПЛ: анонси та події

22 липня 2024 Гаметоцидність середовища як критерій оцінки наслідків воєнних дій на природні екосистеми

  Одним із чинників екологічної деградації природних територій, які зазнали впливу воєнних дій, є потрапляння у повітря дрібнодисперсних й аерозольних часток з вираженими біотоксичними і мутагенними властивостями. Тому важливою складовою дослідження впливу воєнних дій на довкілля стала оцінка впливу аерогенних умов НПП «Кам’янська Січ» на процеси мікроспорогенезу – одного з ключових критеріїв рівня мутагенної напруги…

Читати
22 липня 2024 Генотоксичні ефекти ґрунтових умов як критерій оцінки наслідків воєнних дій на природні екосистеми

  На особливу увагу науковців заслуговують наслідки військових злочинів проти довкілля, здійснені на природно-заповідних територіях. Заповідники і національні природні парки є саме тими біосферними еколого-стабілізуючими об’єктами, однією з функцій яких є нівелювання негативних впливів, а втрата ними цього функціоналу неминуче призводить до глибокої екологічної деградації цілих регіонів. Таких докорінних змін у результаті військових дій зазнали,…

Читати
20 липня 2024 Перспективи доповнення алгоритму оцінки впливу воєнних дій на природні екосистеми методами біологічної діагностики

Одним із аспектів російської збройної агресії проти України є шкода, заподіяна довкіллю і біотичним системам. Згубний вплив воєнних дій на природні комплекси має системний і багатогранний характер, а тому алгоритми його оцінки, фіксації та документування потребують додаткового уточнення та доповнення. Дана проблема ретельно вивчена на території національного природного парку “Кам’янська Січ”, який став пілотним для…

Читати
20 липня 2024 Екоревізор червень 2024 р.

Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення лісових відносин” 11318 від 04.06.2024 Проєкт Закону розроблено з метою врегулювання у Лісовому кодексі України, Земельному кодексі України та інших законах України питань законодавчого закріплення основних положень лісовпорядкування, що забезпечать стале, прозоре та відповідальне використання лісів та лісових ресурсів, врегулювання питань функціонування…

Читати
19 липня 2024 Екоревізор. Квітень-червень 2024 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 505 від 03.05.2024 року. Метою Постанови є приведення Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у відповідність до вимог нещодавно введеного в дію Закону…

Читати
16 липня 2024 ВРУ нарешті остаточно ухвалила законопроєкт у сфері промислового забруднення

  Сьогодні, 16 липня 2024 року проєкт Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення № 11355 від 19.06.2024 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44464) прийнято у другому читанні і в цілому. Чекаємо на підпис Президента. Вітаємо українців із цим значним кроком на шляху до безпечного довкілля та ЄС. Нагадаємо, що цим Законом визначаються основні вимоги до інтегрованого довкіллєвого дозволу,…

Читати
Переглянути всі анонси та події

Екоаналітика

ecorevizor1
Екоревізор червень 2024 р.

Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення лісових відносин” 11318 від 04.06.2024 Проєкт Закону розроблено з метою врегулювання у Лісовому кодексі України, Земельному кодексі України та інших законах України питань законодавчого закріплення основних положень лісовпорядкування, що забезпечать стале, прозоре та відповідальне використання лісів та лісових ресурсів, врегулювання питань функціонування…

Читати
ecorevizor2
Екоревізор. Квітень-червень 2024 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 505 від 03.05.2024 року. Метою Постанови є приведення Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у відповідність до вимог нещодавно введеного в дію Закону…

Читати

Про нас

ЕПЛ – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини.

Читати

ЕПЛ є членом:

Оновлені документи на сайті ЕПЛ

14 липня 2024 Застосування Європейської конвенції з прав людини для захисту екологічних прав та довкілля

Посібник становить собою друге видання аналітичного огляду практики Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються довкілля. Автори аналізують судові рішення за окремими статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зміст яких ЄСПЛ креативно тлумачить задля поширення на ситуації, коли несприятливі фактори довкілля спричинили порушення конвенційних прав, чи коли такі права були…

Читати
25 червня 2024 Повоєнне відновлення України: відбудова заради кращого майбутнього

Аналітичний документ та рекомендації розроблено в рамках ініціативи «Зелене відновлення: відбудова заради кращого майбутнього». Документ розраховано на співробітників галузевих міністерств та інших офіційних структур, а також представників органів місцевого самоврядування та управління територіями, об’єднаних територіальних громад, які потребують пояснень щодо належного впровадження зеленої політики в галузеві й територіальні/місцеві плани повоєнного відновлення України.

Читати
19 червня 2024 Продовжується марафон зі збереження Свидовця

МБО «Екологія-Право-Людина» під егідою Міжнародного союзу з охорони довкілля (IUCN) спільно з факультетом біології, географії та екології Херсонського державного університету розпочала роботу «Літньої школи зі збереження біологічного різноманіття на прикладі гірського масиву Свидовець», на території Ясінянської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області з 17 по 22 червня 2024 року. Студенти з викладачами та екологом ЕПЛ зробили перший вихід на територію де планується зведення…

Читати

Ми в соціальних мережах:

Міжнародна благодійна організація "Екологія-Право-Людина" (колишній БФ "Екоправо-Львів") – міжнародна благодійна неурядова організація, заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.

Календар створення організації

 • 1994 р.
  24 березня – заснування Благодійного фонду «Екоправо – Львів».
  clinic5
 • 1994 р.
  14 жовтня – створення “Центру громадської екологічної адвокатури” спільно з АBA/CEELI.
 • 1994 р.
  1994

  -Заснування еколого-правової бібліотеки БФ «Екоправо-Львів».

  -Конференція Асоціації екологічного права Східної Європи та СНД.

  -Конференція Всесвітнього альянсу екологічного права.

 • 1995 р.
  1995

  – Червень – Заснування періодичного видання “Вісник екологічної адвокатури”.

  – Організація штаб-квартири “Міжнародного альянсу екологічного права в Україні” на базі БФ «Екоправо-Львів».

 • 1998 р.
  1998

  Участь у процесі підписання, ратифікації та імплементації Оргуської конвенції а рмаках загальноєвропейського проекту “Двері в демократію”.

 • 2001 р.
  ЕПЛ стала штаб-квартирою Асоціації Гута.
 • 2002 р.
  2002

  – Заснування першої в Україні юридичної клініки екологічного права, для підготовки юристів-практиків.

  – Обрання президента ЕПЛ віце головою Комітету з дотримання “Конвенції можливості доступу до інформації, участі громадськості та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”.

  – Початок впровадження Оргуської конвенції в Україні.

 • 2003 р.
  2003

  – Проведення симпозіум для суддів Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

  – Організація зустрічі Керівного комітету комісії екологічного права МСОП.

  – Проект “Сприяння адаптації екологічного права ЄС в Україні”.

 • 2003 р.
  2003

  – Присвоєння звання ”Центр правової досконалості” ЕПЛ, Міжнародним Союзом Охорони Природи (МСОП).

  – Налагодження співпраці з Секретаріатами Конвенції Еспо, Рамсарської, Дунайської, Боннської конвенцій та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з метою збереження біорізноманіття.

 • 2004 р.
  2004

  – Проект “Розвиток центру екологічної адвокатури”.

  – Проект “Аналіз можливостей реалізації програми оцінювання екологічної діяльності та оприлюднення інформації”.

 • 2004 р.
  2004

  – Розпочата підтримка Центру громадської екологічної адвокатури фондом DOEN.

  – Розпочата інституційна підтримка фонду Чарльза Стюарта Мотта.

 • 2005 р.
  2005

  – 25 листопада перейменування БФ «Екоправо – Львів» на МБО «Екологія – Право – Людина» (ЕПЛ).

  – Проект ”Обстоювання доступу до екологічної інформації”.

 • 2006 р.
  2006

  Представник ЕПЛ отримав екологічну премію Голдмана за стратегічну справу організації «Дунай – Чорне море».

 • 2007 р.
  2007

  – Проект “Санітарно-захисні зони, ядерна безпека і зміна клімату” за підтримки Сігрід Раузінг Траст

  – Проект “Доступ до екологічної інформації в Україні: досвід неурядових організацій та державних органів”.

 • 2007 р.
  2007

  – Проект “Зміцнення участі громадськості в екологічних справах шляхом ведення стратегічних судових справ”.

  – Проект “Покращення доступу до правосуддя в екологічних справах шляхом громадського моніторингу судів”.

 • 2008 р.
  2008

  – Заснування журналу «Екологія. Право. Людина».

  – Проект “Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг”.

 • 2009 р.

  – Проект “Громадський моніторинг судових справ, які стосуються екологічних прав людей, у Львівській та Тернопільській областях”.

  – Проект “Нові правові інструменти для контролю над викидами забруднюючих речовин”.

 • 2009 р.
  2009

  – Проект “Стимулювання реалізації права на доступ до інформації, якою володіє держава”.

  – Розпочата підтримка ЕПЛ Інститутом відкритого суспільства (Будапешт)

 • 2010 р.
  2010

  – Проект “Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів”.

  – Проект “Стимулювання української громадськості до участі у реалізації Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону”.

 • 2010 р.
  2010

  – Виграш судової справи в Європейському суді з прав людини.

  – Проект “Правовий захист екологічних прав громадян”.

  – Вхід в Робочу групу «Енвінт» та РГ3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

 • 2011 р.
  2011

  – Проект “Інформування та активізація участі громадськості у формуванні Національного плану дій щодо Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону”.

  – Проект “Покращення правових передумов та активізація громадськості для захисту екологічних прав громадян”.

 • 2011 р.
  2011

  – Проект “Створення передумов для ефективного застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» у сфері охорони довкілля”.

  – Проект “Участь громадськості і прозорість у питаннях ядерної безпеки”.

 • 2011 р.
  2011

  – Вступ у Всесвітню кліматичну мережу (CAN).

  – Вступ у ANPED.

  – Вступ у мережу Ініціативи доступу до інформації (TAI).

 • 2012 р.
  2012

  Координування написання Щорічної доповіді «Громадська оцінка екологічної національної політики» за 2003-2012-ті роки

 • 2013 р.
  2013

  – Набуття членства в Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи.

  – Проект “Обстоювання європейських стандартів оцінки впливу на навколишнє природне середовище в Україні”.

 • 2013 р.
  2013

  – Проект “Покращення регулювання екологічної складової регіональних програм у Львівській області”.

  – Підпис угоди зі Шведською агенцією з міжнародного розвитку для підвищення організаційної спроможності ЕПЛ та надання підтримки організації.

 • 2013 р.
  2013

  – Проект з розвитку стратегічного судового захисту в Україні.

  – Заснування Екоправової Національної Платформи.

  – Проект “Зміцнення демократії участі для ефективної охорони довкілля”.

  – Створення мережі центрів безкоштовної еколого-правової допомоги в Україні.

 • 2014 р.
  2014

  – Відкриття офісу в Києві.

  – Міжнародний симпозіум “Права людини та довкілля в новій Україні: в честь професора Світлани Кравченко”.

  – Відкриття екологічної клініки для студентів-екологів.

 • 2014 р.
  2014

  – Розробка першої версії інформаційно-аналітичної системи екологічної інформації.

  – Вступ до Європейського екологічного бюро (EEB).

 • 2015 р.
  2015

  – Початок реалізації проектів за фінансової підтримки FOSI, TTF, USAID.

  – Відродження Асоціації юристів – екологів Центрально-Східної Європи та Кавказу “Гута”.

 • 2015 р.
  2015

  – Розробка курсу із захисту екологічних прав для суддів.

  – Створення on-line еколого-правової бібліотеки.

  – Співавторство проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 • 2016 р.
  Розробка on-line курсу з міжнародного екологічного права.
 • 2017 р.
  Створення Українського центру екологічної політики та дії