а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наш колектив

Світлана Кравченко

1949-2012

засновник ЕПЛ

Професор Кравченко С. М. є засновником організації, Вчителем й ідейним натхненником ЕПЛівців, виховала не одне покоління юристів-екологів та активістів, що захищають та бережуть довкілля в Україні і по всьому світі. Професор Кравченко С. М. викладала екологічне право в Україні впродовж 25 років. Вона широко відома у світі водночас і своїм теоретичним науковим доробком, і практичною юридичною діяльністю. В останні роки спеціалізувалася на питаннях участі громадськості у прийнятті рішень з екологічно важливих питань, доступу до екологічної інформації та доступу до правосуддя, охорони біорізноманіття, зміни клімату, прав людини та охорони довкілля як нерозривних частин проблеми. Вона викладала права людини та міжнародне екологічне право на юридичному факультеті Орегонського університету (США), а також була директором магістерської програми з екологічного та природно-ресурсного права. Світлана Миколаївна до останнього дня свого земного життя була віце-головою Комітету з дотримання Оргуської конвенції, членом МСОП, головою для Східної Європи Міжнародної ради екологічного права.

Джон Бонайн

Голова Правління

Професор Джон Бонайн співпрацює з ЕПЛ вже майже 20 років. Cпівзасновник Всесвітнього альянсу екологічного права – всесвітньої мережі юристів громадського інтересу, які захищають довкілля у своїх країнах. Джон Бонайн є професором Орегонського унівреситету понад 35 років, де викладає курси «Права людини та довкілля» (на основі підручника, виданого спільно ним та засновником ЕПЛ, професором Світланою Кравченко), «Порівняльне екологічне право», «Правове регулювання забруднення», «Конституційне право» та «Адміністративне право». Директор магістерської програми з екологічного права в Орегонському університеті. До роботи в університеті Джон Бонайн працював помічником Генерального радника в Агенції охорони довкілля США в окрузі Вашингтон.

Олена Кравченко

виконавчий директор, член Правління ЕПЛ, головний редактор журналу "Екологія. Право. Людина"

В ЕПЛ працює з 2005 року спочатку на посаді головного редактора, а з 2009 року – на посаді виконавчого директора. Здійснює оперативне управління організацією та продовжує роботу як головний редактор журналу ЕПЛ.
Журнал «Екологія. Право. Людина» - один з перших офіційних еколого-правових видань в Україні. Його метою є сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи, сприяння розвитку науки та освіти, підвищення рівня поінформованості населення в еколого-правовій сфері.

Ганна Хомечко

керівник проектів і програм

В ЕПЛ працює з 2008 року. Дбає за фінансову стабільність та стратегічний розвиток організації. Як менеджер проектів, Ганна координує процес подання заявок на фінансування, реалізацію проектів та звітування про роботу ЕПЛ.

Ірина Василакій

головний бухгалтер

Працювала касиром, бухгалтером, економістом-фінансистом та головним бухгалтером. З 1993 року головний бухгалтер Адвокатської фірми «Логуш, Борсук, Брофман та Калишевич».
В ЕПЛ працює з 1995 року й виконує обов’язки головного бухгалтера.

Ольга Мелень-Забрамна

керівник юридичного відділу

Розпочала свою діяльність в ЕПЛ як волонтер у 2001, а згодом почала працювати помічником юриста. З 2002 року займала посаду юрисконсульта, а з середини 2005 року - керівник юридичного відділу. У 2009 році Отримала ступінь магістра із екологічного права в університеті Ноттінгем (Велика Британія). У жовтні 2009 року Ольга повернулась до команди ЕПЛ, і на сьогоднішній день займає посаду керівника юридичного відділу. В основне коло обов'язків входить надання юридичних консультацій, представлення інтересів громадян у суді, державних органах та органах місцевого самоврядування, організація роботи юридичного відділу ЕПЛ.

Єлизавета Алексєєва

провідний юрисконсульт, керівник інформаційно-аналітичного відділу

Розпочала свою діяльність в ЕПЛ у 1998 року як волонтер. З 2003 року була учасником клінічної програми для студентів-юристів. З 2005 року працювала на посаді юрисконсульта, з 2007-2008 рр. займала посаду провідного юрисконсульта. У 2009 році Єлизавета отримала ступінь магістра із екологічного та природно-ресурсного права в Орегонському університеті (США). У жовтні 2009 року Єлизавета повернулась до команди ЕПЛ і на сьогоднішній день займає посаду провідного юрисконсульта, спеціалізуючись у проблемах імплементації Україною міжнародних договорів в галузі охорони довкілля та європейських стандартів прав людини. З жовтня 2012 року по сьогоднішній день очолює інформаційно-аналітичний відділ ЕПЛ. У коло її обов’язків входить надання юридичних консультацій, представлення інтересів громадян та громадських організацій в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, написання статей до журналу «Екологія. Право. Людина», участь в написанні посібників та інших видань ЕПЛ, координація діяльності інформаційно-аналітичного відділу.

Анатолій Павелко

провідний юрисконсульт, еколог

Юрист, еколог. Розпочав роботу у ЕПЛ у 2002 року на посаді еколога. Сфера відповідальності: екологічне право і правова допомога у сфері охорони довкілля, представлення інтересів громадян та громадських організацій в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, охорона водних екосистем і водна безпека, геоекологія.

Соломія Баран

юрисконсульт

Розпочала свою діяльність в ЕПЛ волонтером у вересні 2021 року. З жовтня 2021 року працює на посаді юрисконсульта, спеціалізуючись на питаннях охорони ПЗФ, охорони водних об’єктів від забруднення, надмірного використання порушення гідрологічного та гідрогеологічного режиму, знищення середовищ існування видів флори та фауни, питаннями збереження лісів, забруднення атмосферного повітря, поводження з відходами. У коло її обов’язків входить надання юридичних консультацій, представлення інтересів громадян та громадських організацій в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, написання статей до журналу «Екологія. Право. Людина», участь в написанні посібників та інших видань ЕПЛ.

Оксана Кізима

юрисконсульт

Розпочала свою діяльність в ЕПЛ волонтером у вересні 2021 року. З жовтня 2021 року працює на посаді юрисконсульта, спеціалізуючись на питаннях охорони ПЗФ, охорони водних об’єктів від забруднення, надмірного використання порушення гідрологічного та гідрогеологічного режиму, знищення середовищ існування видів флори та фауни, питаннями збереження лісів, забруднення атмосферного повітря, поводження з відходами. У коло її обов’язків входить надання юридичних консультацій, представлення інтересів громадян та громадських організацій в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, написання статей до журналу «Екологія. Право. Людина», участь в написанні посібників та інших видань ЕПЛ.

Алла Войціховська

еколог 1-ої категорії

Асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».
Розпочала свою діяльність в ЕПЛ на посаді еколога 1-ої категорії у вересні 2014 року. У коло обов’язків входить надання консультацій громадянам з питань охорони довкілля, дослідження впливу антропогенних чинників на довкілля, наукова допомога юрисконсультам у судових справах ЕПЛ, написання статей до журналу «Екологія. Право. Людина», участь в написанні посібників та інших видань ЕПЛ.

Катерина Полянська

еколог

В ЕПЛ працює з початку 2017 року. Спеціалізується на геоекологічних питаннях, ландшафтознавстві, заповідній справі, вивченні природи річкових долин, захисті диких тварин, проектуванні Смарагдової мережі, екологічною просвітою.
У коло обов’язків входить надання консультацій громадянам з питань охорони довкілля, дослідження впливу антропогенних чинників на довкілля, наукова допомога юрисконсультам у судових справах ЕПЛ, написання статей до журналу «Екологія. Право. Людина», участь в написанні посібників та інших видань ЕПЛ.

Богдан Кученко

еколог

Розпочав свою діяльність в ЕПЛ на посаді еколога у вересні 2019 року, спеціалізуючись на питаннях охорони ПЗФ, охорони водних об’єктів від забруднення, надмірного використання порушення гідрологічного та гідрогеологічного режиму, знищення флори та фауни, охорони атмосферного повітря, питаннями розвитку волонтерського руху, екологічної просвіти, охорони лісів, збереження зелених зон міст. У коло обов’язків входить надання консультацій громадянам з питань охорони довкілля, дослідження впливу антропогенних чинників на довкілля, наукова допомога юрисконсультам у судових справах ЕПЛ, написання статей до журналу «Екологія. Право. Людина», участь в написанні посібників та інших видань ЕПЛ.

Зоряна Копильчак

менеджер

В ЕПЛ працює з 2021 року як волонтер, потім як офіс-менеджер. З 2021 року займає посаду менеджера. В коло обов’язків входить організація роботи офісу, ведення і реєстрація офісної документації, допомога в організації семінарів, конференцій та інших заходів ЕПЛ, ведення сторінок ЕПЛ в соціальних мережах, щоденний збір екологічної та еколого-правової інформації, поширення інформації про діяльність організації. Зоряна дбає за створення ділової та дружньої атмосфери в колективі.

Ярослав Івануса

інженер із використання комп'ютера та комп'ютерних технологій

Розпочасв свою діяльність в ЕПЛ з 2009 року. У коло його обов'язків входить здійснення адміністрування комп'ютерних мереж, налагодження програмного забезпечення та його підтримка, знайомство команди ЕПЛ із сучасними інформаційно-технологічними продуктами та впровадження їх на практиці. Відтак, нові інформаційні технології полегшують роботу організації та вдосконалюють робочий процес.