а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Земля

Незадовільний екологічний стан земельних ресурсів є однією з головних причин погіршення якості навколишнього природного середовища.
Розв’язання проблем у сфері використання та охорони земель належить до пріоритетних напрямів діяльності Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина”.

ЕПЛ  бере участь у:

  • забезпеченні пріоритету вимог екобезпеки у процесі використання земель, дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів,
  • забезпечення вимог щодо використання земель у санітарно-захисних зонах навколо промислових підприємств,
  • попередженні зміни цільового призначення особливо цінних земель, в тому числі земель природно-заповідного фонду,
  • наданні допомоги об’єктам природно-заповідного фонду у вирішенні їхніх земельно-правових проблем.
  • вдосконаленні законодавства щодо охорони та використання земель.

Перспективним напрямком діяльності ЕПЛ є сприяння у формуванні екомережі, як єдиної просторової системи ключових, сполучених, буферних та відновлюваних територій.