а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Нормативно-правова база

Нова фаза здійснення реформи державного управління в Україні почалася з розробки та прийняття Указу Президента України № 1085 від 9 грудня 2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010). Цей Указ був розроблений і прийнятий з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їхніх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату і витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління. Значна кількість міністерств і відомств були укрупнені або реорганізовані. Відповідно до даного нормативно – правового акту, утворено Міністерство екології та природних ресурсів України, Державну екологічну інспекцію України, Державну службу геології та надр України, реорганізувавши Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Окрім того, низка ключових органів у сфері охорони та використання природних ресурсів переіменовано з комітетів в агентства. До прикладу, були створені:

  • Державне агентство водних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України по водному господарству.
  • Державне агентство земельних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України із земельних ресурсів.
  • Державне агентство лісових ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет лісового господарства України.
  • Державне агентство рибного господарства України, реорганізувавши Державний комітет рибного господарства України.

Одним із ключових нормативно – правових актів, який став поштовхом до проведення адміністративної реформи у сфері охорони навколишнього природного середовища, є Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні» № 5456-VI від 16 жовтня 2012 року. Даний Закон викликав величезне обурення серед екологічної й наукової громадськості та вніс зміни до 19 екологічних законів України. Детальніше ознайомитися з документом можна тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5456-17 .

Міністерство екології та природних ресурсів України є центральним органом у всій системі охорони навколишнього природного середовища, саме тому Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене Указом Президента України № 451/2011 від 13 квітня 2011 року (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/452/2011), детально проаналізовано у дослідженнях ЕПЛ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2013 № 98 «Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/159-2013-%D0%BF) ліквідовані територіальні управління ОНПС.

З метою забезпечення передачі повноважень від територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям в місцевих держадміністраціях створені структурні підрозділи екології та природних ресурсів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 338 «Про збільшення граничної чисельності працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/338-2013-%D0%BF).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» № 606 від 18 квітня 2012 року (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-%D0%BF) передбачає створення структурного підрозділу екології та природних ресурсів при обласних, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації.

Постановою Кабінету Міністрів України № 887 від 26 вересня 2012 р. затверджене Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-%D0%BF). Згідно з цим нормативно-правовим актом, структурний підрозділ місцевої держадміністрації утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Структурний підрозділ підпорядковується голові місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку. У Типовому положенні про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації прописані основні завдання, права та обов’язки структурного підрозділу, повноваження його керівника.