а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Нормативно-правова база

Законодавство у сфері гідроенергетики

Загальне законодавтсво:

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-III  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
 2. Закон України «Про оренду землі»  від 06.10.1998 року № 161-XIV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14
 3. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 року № 858-IV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15
 4. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 року № 963-IV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-15
 5. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.1998 року  № 353-XIV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-14
 6. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 року № 1808-IV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
 7. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 року № 3392-VI http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» від 9 вересня 2009 року  № 1021 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1021-2009-%D0%BF
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці» від 18 серпня 2010 року  № 749 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/749-2010-%D0%BF

Галузеве законодавтсво:

 1. Закон України «Про електроенергетику» від 16. 10.1997 року № 575/97-ВР http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України “Про альтернативні джерела енергії” від 20.02.2003 року № 555-IV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-15
 3. Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 09.07.2010 року, № 2480-VI http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2480-17

Нормативно-правові акти місцевого характеру:

 1. Рішення Закарпатської обласної ради третьої скликання від 25.02.2011 р. N 161 «Про Програму комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області»;
 2. Рішення Чернівецької обласної ради від 18.08.2011 року № 105-7/11 «Про затвердження Регіональної програми розвитку малої гідроенергетики Чернівецької області на 2011-2015 роки»;
 3. Рішення Черкаської обласної ради від 13.09.2011 року № 8-1/VI «Про регіональну програму розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки» .