а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Нормативно-правова база

Закон України «Про основи містобудування»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-14

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%D0%BF

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12