а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Просвітницька діяльність / Консультації

Просвітницька діяльність нашої організації спрямована на

 • підвищення рівня екологічної та правової культури і освіченості громадян України;
 • підвищення рівня еколого-правової свідомості та кваліфікації юристів, представників громадських організацій, службовців державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • підготовку нового покоління юристів-екологів шляхом здійснення практичної освіти для підвищення рівня професіоналізму в захисті громадських екологічних інтересів, розширення їх можливостей для отримання еколого-правової освіти;
 • підтримку, заохочення та стимулювання молоді в здобуті еколого-правової освіти;
 • збереження і розвиток еколого-правової освіти та підвищення її якості;
 • встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтеграції вітчизняної та світової еколого-правової науки і освіти.

Просвітницька діяльність ЕПЛ проводиться у декількох напрямах, а саме:

 1. Здійснення екологічної освіти:
  • організація та діяльність клініки з екологічного права,
  • організація та участь в еколого-правових конференціях, семінарах, зустрічах, круглих столах тощо,
  • організація та проведення стажування, інтернатури, навчальної та виробничої практики.
 2. Здійснення науково-правових досліджень.
 3. Участь у нормотворчій діяльності.

Для підготовки нового покоління юристів-екологів ЕПЛ активно залучає студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та юридичного коледжу цього ж університету. Студенти проходять навчання у рамках клініки з екологічного права та виробничої практики.

Однією з перспективних сфер просвітницької діяльності є організація та проведення стажування (інтернатури), що передбачає інформування та ознайомлення з діяльністю та організацією управління ЕПЛ, надання правової допомоги, вивчення досвіду з ведення екологічних справ, їх стратегіями, плануванням роботи над справами. Під час проходження стажування (інтернатури) окреслюються екологічні проблеми, шляхи їх правового вирішення, розробляється робочий план подальшої діяльності інтернів та застосування здобутих ними знань.

ЕПЛ з моменту свого створення і в подальшому організовує та проводить еколого-правові конференції, семінари, зустрічі, круглі столи тощо, що дозволяє залучити зацікавлені кола суспільства до еколого-правових проблем. Зазначені форми навчання проводяться на міжнародному, національному та регіональному (місцевому) рівнях. Представники нашої організації приймають участь в конференціях, семінарах і т.п., організованих іншими суб’єктами освітянської діяльності, залучаються в якості основних доповідачів, викладачів, тренерів для проведення таких.

Одним з напрямів діяльності ЕПЛ є проведення наукових досліджень з еколого-правової проблематики, що спрямовані на одержання та використання знань для практичних цілей. ЕПЛ здійснює написання і публікування посібників, брошур, довідників, підручників, статей, коментарів та інших матеріалів з питань екології та екологічного права.

ЕПЛ бере участь у нормотворчих процесах на регіональному, національному та міжнародному рівнях.