а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Створення та діяльність НУО,Трудові відносини в НУО

Громадська організація та її засновники: нюанси членства

Інформаційна довідка Яке місце засновника громадської організації (далі – ГО), власне, у такій громадській організації? Основним нормативно-правовим актом для пошуків відповідей на це питання є Закон України «Про громадські обʼєднання» (далі – Закон). Положення статті 7 Закону можуть бути розʼяснені таким чином. Ця норма закону містить правила щодо того, хто може бути засновником громадської організації…

Інституційний розвиток

Посібник присвячений ключовим питанням інституційного розвитку та стратегічного планування діяльності організацій громадянського суспільства. Розрахований на широке коло читачів

Неповний робочий час

Особливості правового регулювання праці на умовах неповного робочого часу Тривалість робочого часу є однією з важливих умов трудового договору, що торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. Раціональне поєднання робочого часу з часом відпочинку дає можливість ефективного використання здатності людини до продуктивної та творчої праці, можливості відтворення фізичних, психологічних характеристик людини, комплексного використання та залучення…

Обмеження укладення трудових договорів

Окремі питання правового регулювання обмеження укладення трудових договорів Кожна людина і громадянин має право на працю, яке може реалізувати шляхом укладення трудового договору з роботодавцем, у тому числі і громадською організацією. Водночас у трудовому законодавстві визначено ряд випадків, які згідно із загальновизнаними міжнародно-правовими нормами не розглядаються такими, що обмежують право на працю. Їх призначення –…

Строковий трудовий договір

Окремі питання укладення строкового трудового договору в громадських організаціях Для досягнення і виконання статутних цілей громадські організації можуть використовувати працю найманих працівників. З цією метою вони можуть укладати трудові договори, а у випадках, передбачених законами, — контракти. Залежно від строку, на який наймаються працівники, трудове законодавство передбачає два основні види трудового договору. Це безстрокові та…

Податкові аспекти реєстрації неприбуткових організацій

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про об’єднання громадян», об’єднання громадян та створені ними установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійні…

Реєстрація символіки громадських об’єднань

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його статуту та підлягає реєстрації відповідно до  Порядку реєстрації символіки громадського об’єднання (надалі – Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  19 грудня 2012 р….

Реєстрація благодійних організацій

Поняття та види благодійних організацій Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», як основну мету її діяльності. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з…

Порядок створення та реєстрації громадського об’єднання

Поняття «громадське об’єднання», його форми 22 березня 2012 року прийнято Закон України «Про громадські об’єднання» №4572-17, що набув чинності 1 січня 2013 року. Положення попереднього Закону України «Про об’єднання громадян» від 1992 року, який регулював діяльність громадських об’єднань до 2013 року, у 2008 році Європейським судом з прав людини був визнаний недемократичним. Відповідно до ст….

Cторінка 1 із 1