а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Повітря

Атмосферне повітря — один з чи не найважливіших природних ресурсів, без якого життя було б абсолютно неможливим.

Саме тому вкрай важливим завданням є системне та постійне вжиття заходів, пов’язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів шляхом дотримання гранично допустимих викидів, концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел; граничного допустимого вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел, тощо.

ЕПЛ бере участь у:

  • контролі  дотримання норм, стандартів у галузі охорони атмосферного повітря підприємствами, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • попередженні надмірного забруднення повітря під час планування територій, спорудження окремих об’єктів;
  • захисті права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в результаті забруднення повітря;
  • удосконаленні законодавства щодо охорони атмосферного повітря.