а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Екологічна, правова освіта

Екологічна освіта є важливим напрямком діяльності ЕПЛ.online-corse-ua

Метою даного напрямку діяльності є ознайомлення студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з актуальних еколого-правових проблем і формування ними свого власного погляду щодо взаємовідносин людини та довкілля, їхньої ролі у збереженні довкілля шляхом застосування правових механізмів та розбудові правової держави.

Податися на онлайн курс 2020-2021

Даний напрямок включає наступні види діяльності ЕПЛ: :

1

Дистанційна освіта

Перший онлайн курс, присвячений питанням міжнародно-правової охорони довкілля, був розроблений юристами та екологами МБО Екологія-Право-Людина (надалі - ЕПЛ) у 2015 році. Курс із міжнародного екологічного права вперше був проведений у січні-червні 2016 року і виявився надзвичайно успішним. У 2017 році був проведений аналогічний курс. У 2018 та 2019 році було проведено онлайн курс із екологічного права та управління, із фокусом на збереження біорізноманіття. У зв’язку із прийняттям на рівні ЄС Зеленого курсу та необхідності Україні «наздогнати» графік імплементації законодавства ЄС в сфері охорони довкілля в національне законодавство, як це і передбачено Угодою про асоціацію між ЄС та Україною.

З того часу щороку до участі у курсі запрошуються студенти та випускники юридичного, екологічного, біологічного, географічного, міжнародних відносин, журналістики та інших факультетів, які цікавляться питаннями охорони довкілля, міжнародного права та управління природними територіями. Курс також відвідують екологічні активісти, члени громадських організацій, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, тощо.

Курс є безкоштовним. Слухачі курсу відбираються на конкурсній основі.

Курс 2020-2021 складається із п’яти модулів, які охоплюють питання впровадження європейських інструментів оцінки впливу на довкілля, таких як стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля, а також запровадження європейських підходів до збереження біорізноманіття та охорони ПЗФ, управління відходами та водними ресурсами.

2

Літня школа

Традиційно он-лайн курс завершується літньою школою. Слухачі курсу, які успішно його завершили запрошуються до участі у безкоштовній літній школі з міжнародного екологічного права. Щороку школа проводиться в Карпатах за участі міжнародно визнаних професорів та практиків у даній галузі.

3

Виховання нового покоління юристів-екологів

Виховання нового покоління юристів-екологів шляхом проведення еколого-правової практики для студентів різних вищих учбових закладів.

4

Клінічна програма

Клінічна програма з екологічного права для студентів юридичного факультету.

5

Дистанцій курс для суддів “Права людини та охорона довкілля”

Курс розроблений ЕПЛ ще у 2015 році з метою навчання та обміну знаннями з розгляду справ із охорони довкілля, дотримання принципу сталого розвитку та Оргуської конвенції, яка дає дієвий інструмент водночас і громадськості, і суддям для ефективного захисту права на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

За три роки курс став місцем обміну позитивними рішеннями судів на національному та міжнародному рівні у сфері охорони довкілля, обміну найактуальнішою досвідом з розгляду екологічних справ.

Екологізація усіх процесів в Україні зумовлена Угодою про асоціацію, яка зобов’язує Україну привести у відповідність екологічне законодавство та заставити його працювати для довкілля.

Курс переведений на платформу Moodle у 2018 року. Розміщений на сайті Національної школи суддів України. Постійно діючий курс для суддів за посиланням http://sdn.nsj.gov.ua/