а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Збереження біорізноманіття

“Біологічне різноманіття” означає різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є. Це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем.

Збереження біологічного різноманіття передбачає охорону водночас і окремих особин, їхніх груп у межах певної території, й екосистем у цілому разом з їхнім середовищем існування. Зменшення біологічного різноманіття є в значній мірі результатом діяльності людини. Основну загрозу для біологічного різноманіття становлять незаконні забудови та вирубування лісів, браконьєрство, розорювання місць поширення видів, здійснення господарської діяльності на території прибережно-захисних смуг, гірських та степових районів, інтродукція чужорідних видів, кліматичні зміни, забруднення довкілля, неконтрольований видобуток природних багатств.

З метою захисту біологічного різноманіття ЕПЛ бере участь у:

  • вдосконаленні, розробці та коментуванні національного законодавства у сфері збереження біологічного різноманіття та природно-заповідного фонду;
  • проведенні правових досліджень з даного питання;
  • наданні правової допомоги фізичним та юридичним особам шляхом підготовки правових консультацій, складення процесуальних документів чи звернень, представництва інтересів клієнтів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в тому числі в судах;
  • громадському контролі за дотриманням міжнародного та національного законодавства у сфері збереження біологічного різноманіття та, у разі виявлення фактів їхнього порушення, вживає передбачених чинним законодавством правових засобів захисту від імені організації;
  • співпраці з іншими інститутами громадянського суспільства, в тому числі через зустрічі, круглі столи, спільні електронні розсилки з метою вирішення актуальних проблем у сфері захисту біологічного різноманіття;
  • підготовці статей та публікації з даного питання.