а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Дослідження ЕПЛ

clim0203 Комісія з цінних паперів та бірж США голосуватиме за правило звітності про клімат

Федеральні закони США про цінні папери наділяють Комісію з цінних паперів та бірж США (далі – Комісія) широкими повноваженнями в усіх аспектах індустрії цінних паперів, фондових ринків та бірж. Місія Комісії полягає в захисті інвесторів, забезпеченні справедливих, організованих та ефективних ринків, а також у сприянні формуванню капіталу. У складі Комісії може бути до п’яти комісарів,…

Кліматичні переговори у Парижі

Оскільки Кліматична конференція у Парижі розпочала свій другий і останній тиждень, є підстави і для надії, і для відчаю. Надія породжена добровільними зобов’язаннями 185 держав діяти в напрямку намагання обмежити зміну клімату. Причиною відчаю є той факт, що згідно цих планів, середня температура на планеті Земля може піднятися приблизно на 4 градуси у порівнянні з…

Аналіз українського законодавства у сфері зміни клімату

Аліна Самура, спеціаліст з міжнародних питань, юрисконсульт ЕПЛ,Наталія Шпег, юрисконсульт 1-ої категорії ЕПЛ Зміна клімату на планеті є однією з найбільш серйозних екологічних проблем сучасності, яка все частіше стає причиною  негативних наслідків для довкілля, економіки та суспільства. Зміна клімату – це не лише зміна стану довкілля,  але й питання, пов’язане з правами людини для мільйонів…

Результати переговорів у Дурбані

9 грудня 2011 року завершилась 17-а Конференція сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (COP17) та 7-а Зустріч Сторін Кіотського протоколу до РКООНЗК (CMP7). Авторами у статті зроблено акцент на ключових рішеннях, прийнятих за результатами переговорів та проведений їхній аналіз. Після 12-ти днів конференції, що відбувалась в Дурбані (Південна Африка) ,було прийнято низку рішень. Результати…

Пропозиції МБО “Екологія-Право-Людина” щодо ефективного створення внутрішнього вуглецевого ринку

врегулювати у чинному законодавстві механізм регулювання викидів парникових газів, формування системи звітності викидів на рівні держави та кожного суб’єкта господарювання; підготувати і затвердити Національний план розподілу дозволів на антропогенні викиди із джерел парникових газів; Порядок видачі дозволів на антропогенні викиди із джерел парникових газів; методичні вказівки щодо проведення моніторингу та складення звітності про видачу дозволів…

Регулирование парниковых выбросов: риски и возможности для социально – экономического развития России

Галенович А. Ю., rusecounion.ru, Galenovich@mail.ru Обсуждение возможностей создания и развития системы регулирования парниковых выбросов, экономических механизмов контроля парниковых выбросов, а, в конечном счете, создания системы торговли парниковыми эмиссиями в России ведется уже не один год. В свое время была попытка создать такую систему к 2007 г. Эта тема традиционно не поддерживалась на государственном уровне, а…

Cторінка 1 із 1