а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

screenshot_4 Правовий режим природно-заповідного фонду України:Історія формування,юридичні аспекти та зарубіжний досвід

Посібник продовжує серію публікацій, покликаних допомогти усім, хто дбає про збереження біорізноманіття в  Україні шляхом створення та охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Посібник має прикладне спрямування і складається з теоретичної та практичної частини, містить аналіз законодавчих актів та планів управління об’єктами охорони природи ЄС, США та Канади. Чимало порад і рекомендацій ґрунтується на досвіді…

screenshot_7 Україна майбутнього: нова політика у сфері охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів

Аналітичний документ (Policy agenda) покликаний допомогти у проведенні реформ у галузі управління довкіллям. У публікації висвітлено основні проблеми у сфері екологічного врядування в Україні, законодавчі прогалини у галузі та основні рішення для подолання цих прогалин і для досягнення мети становлення демократичної системи екологічного врядування, яка забезпечить збереження довкілля та стале використання природних ресурсів для прийдешніх…

screenshot_8 Екологічний календар

Даний збірник присвячений основним екологічним святам, що відзначають в усьому світі та в Україні зокрема, на честь гір, води, сонця, лісів та інших природних явищ. У виданні міс- титься інформація про події, якими підкреслюють створення природоохоронних територій, важливості екологічної освіти та просвіти. Екокалендар описує дні боротьби із антропогенними загрозами для довкілля, підписання конвенцій з охорони…

screenshot_9 Застосування Європейської конвенції з прав людини для захисту екологічних прав та довкілля (посібник)

Посібник становить собою перше україномовне видання аналітичного огляду практики Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються довкілля. Автори аналізують судові рішення за окремими статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зміст яких ЄСПЛ креативно розширив на ситуації, коли несприятливі фактори довкілля спричинили порушення конвенційних прав, чи коли такі права були обмежені…

screenshot_10 Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора C. М. Кравченко

Збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму. У збірнику статей і тез висвітлено проблеми охорони довкілля через призму прав людини, розглянуто питання охорони довкілля як елементу конституційного та міжнародного права, місце екологічного права в європейських реформах нової України, проаналізовано хід реформ інституцій і програм з екологічного права, наведено приклади реалізації екологоправових ідей проф. С. М….

screenshot_11 Парки замість бетону: нова політика у сфері управління зеленими насадженнями

Автори: К. М. Норенко, еколог ЕПЛ Н. Р. Куць, юрисконсульт ЕПЛ О. Е. Рубель, експерт ЕПЛ з питань екологічної економіки За загальною редакцією О. В. Кравченко Аналітичний документ покликаний допомогти у проведенні реформ у сфері управління зеленими насадженнями. У публікації висвітлено основні законодавчі прогалини у галузі та основні рішення для подолання цих прогалин і досягнення…

screenshot_13 «Права людини та охорона довкілля».Навчально-методичний посібник для тренерів (суддів-викладачів)

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти діючим суддям розвинути навички щодо розгляду справ з охорони довкілля та прав людини.Видання має прикладне спрямування і містить практичну частину. Використовуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій основано на досвіді зарубіжних країн, передусім європейських. Посібник розрахований і на суддів упродовж п’ятирічного строку їхнього призначення, і досвідчених суддів. Його…

screenshot_12 На шляху до зміцнення участі громадськості у процесі прийняття екологічних рішень: Україна

Участь громадськості є ефективним інструментом врахування екологічних та соціальних занепокоєнь у процесі прийняття рішень урядом і таким чином покращення якості рішень та підвищення рівня їхнього сприйняття з боку загальної ромадськості. Це твердження вже давно отримало міжнародне визнання. На рівні Європейської економічної комісії її також сприймають як засіб зміцнення демократії.Існує низка міжнародних угод, до яких Україна…

Cторінка 4 із 9