а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

screenshot_27 Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля

Автори: Професор Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., (розділ I), Кравченко О., Мелень-Забрамна О. (розділ II), Мелень-Забрамна О., (розділ III), Шутяк С. (розділ IV), Алексєєва Є. (розділ V). За заг. ред. Кравченко О. Переклад: Хомечко Г. Львів, 2014, 136 с. У посібнику подаються визначення та критерії стратегічної судової справи, визначаються очікувані результати та цілі судової…

screenshot_26 Принципи Acquis Communautaire як передумова покращення водного законодавства України

Автори: Демиденко А., Шутяк С. (розділ 2 та Додаток 1), Дьяков О., Закорчевна Н. (розділи 3, 4), Шутяк С. (розділи 1, 5, 6 та Додатки 1, 2, 3, 4). За заг. ред. Кравченко О. Львів, 2014, с. Публікація містить результати аналізу стану імплементації принципів Водної рамкової Директиви у законодавство України, визначає проблеми здійснення такої імплементації…

screenshot_28 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні.

Львів: ЕПЛ, 2013. — 96 с. Автори: професор Єжи Єндрошка — вступ, розділ 4, Єлизавета Алексєєва — розділ 1,3, Дмитро Скрильніков — розділи 2,3,5, рекомендації, додаток 6. Наукова редакція: Дмитро Скрильніков, Єлизавета Алексєєва Літературна редакція: Олена Кравченко Переклад: Єлизавета Алексєєва, Ганна Хомечко Дизайн: Олена Жінчина Посібник присвячений питанню впровадження в Україні інституту оцінки впливу на…

screenshot_29 Методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінювання регіональних програм поводження із твердими побутовими відходами

Мелень-Забрамна О. М. За заг. ред. Кравченко О. В., — Львів: ЕПЛ, 2013, 12 с. Методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінювання регіональних програм поводження із твердими побутовими відходами будуть корисними перш за все представникам владних структур, на яких безпосередньо покладені функції контролю за станом довкілля, а також науковцям, екологам та громадськості, зацікавленій в цьому питанні….

1369 epl zvit Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту обласної програми поводження з тпв на 2012–2020 рр. (проект)

Автори: Войціховська А. С., Мелень-Забрамна О. М., Нагорна О. О. За заг. ред. Кравченко О. В. — Львів, 2013, 40 с. Однією з найважливіших та найнагальніших проблем у Львівській області є продукування та накопичення відходів, об`єми яких зростають стрімкими темпами, і вже значно перевищують можливості безпечної переробки, знешкодження та утилізації.Щорічно на Львівщині утворюється понад 600 …

screenshot_30 Поліетиленові пакети – зручність повсякдення чи небезпека для майбутнього?

Поліетиленові пакети – зручність повсякдення чи небезпека для майбутнього?

screenshot_31 Розвідка та видобуток сланцевого газу: соціальні, правові та екологічні виклики (короткий огляд питання)

Жиравецький Т. М., Кравченко О. В., Проць Б.Г., к.б.н., Харкевич В. В., к.г.н., Хомечко Г. І. За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2013. — 56 с. Переклад: Хомечко Г. І. Дизайн, малюнки: Жінчина О. Для глибшого розуміння соціальних, правових та екологічних наслідків розвідки та видобутку сланцевого газу автори подають короткий аналіз соціальних та…

screenshot_32 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для громадськості

автори: Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Посібник викладає основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», які необхідно розуміти кожному запитувачу для ефективного використання свого права на інформацію. Посібник носить загальний характер, і тому буде корисний у підготовці запиту…

screenshot_33 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для суб’єктів владних повноважень

автори: Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам владних повноважень на місцевому рівні, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом…

screenshot_34 Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для cуб’єктів господарювання

автори: Алексєєва Є. А. науковий редактор: Скрильніков Д. В. літературний редактор: Кравченко О. В. ілюстрації: Жінчина О. І. Bикладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інфор-мації приділяється…

screenshot_35 Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС

Листівка проти забудови Карпат малими ГЕС № 1 Листівка проти забудови Карпат малими ГЕС № 2 буклет № 1 “Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС” буклет № 2 “Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС”

screenshot_36 Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону. Глосарій термінів

За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2012. — 36 с. Упорядники: Дьяков О. А, Кравченко О. В., Студенников В., Хомечко Г. І. Для глибшого розуміння змісту Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону автори подають коректний переклад низки термінів, міжнародних документів, дають довідкову інформацію, яка сприятиме глибшому розумінню суті певних понять та явищ. Глосарій термінів…

Cторінка 7 із 9