а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Наші Публікації

screenshot_39 Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів

Аналітичний звіт. За заг. редакцією: Кравченко О. В., Хомечко Г. І. Автори: Петрів А. Л., Шпег Н. І. Аналітичний звіт подає результати реалізації проекту “Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів», а саме результати моніторингу стану інформування громадськості Міністерством екології та природних ресурсів України та його територіальними управліннями засобами електронного зв’язку,…

screenshot_38 Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти.

Посібник за редакцією Жиравецького Т.М., Кравченко О.В. Львів: ЕПЛ, 2011. -120 с. Посібник присвячений проблемам охорони атмосферного повітря. Автори детально зупиняються на особливостях нормативно-правового забезпечення в галузі охорони атмосферного повітря, механізмах та інструментах державного регулювання охорони повітря. Особлива увага приділяється заходам контролю за дотриманням вимог у галузі охорони атмосферного повітря підприємствами, що здійснюють викиди забруднюючих…

screenshot_40 Громадський моніторинг судових справ, які стосуються екологічних прав людей у Львівській та Тернопольській областях

У виданні представлено результати моніторингу місцевих та адміністративних судів у Львівській та Тернопільській областях опитування громадської думки за методикою карток громадянського звітування щодо відповідності стандартам доступу до правосуддя, рівності, справедливості та повноти судових процедур. Дослідження було здійснене Міжнародною благодійною організацією «Екологія–Право-Людина» в рамках Проекту «Громадські дослідження з метою удосконалення діяльності суду» в період з жовтня…

screenshot_42 Поширення та надання екологічної інформації: правові аспекти. Посібник для державних службовців.

За заг. ред. Петріва А. Л., Львів: ЕПЛ, 2010. – 56 с. Літературний редактор: Кравченко О. В. Авторський колектив: Алексєєва Є. А., Булгакова М. Г., Лозан С. І., Мелень О. М., Петрів А. Л., Шпег Н. І. Посібник присвячений розкриттю механізмів реалізації права на екологічну інформацію. Автори детально зупиняються на питаннях поняття та джерел екологічної…

screenshot_43 Європейське право навколишнього середовища. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Навчальний посібник

Львів, 2004. – 256 с., українською мовою Навчальний посібник охоплює питання у сфері європейського права навколишнього середовища. У загальній частині розглядаються поняття, історія виникнення, предмет, принципи, джерела та інституційний механізм європейського права навколишнього середовища. Особлива частина присвячена деяким актуальним питанням правового регулювання охорони довкілля на рівні Європейського Союзу: зміні клімату, біорізноманіттю, поводженню з відходами. Посібник…

screenshot_44 Доступ до екологічноної інформації. Посібник за редакцією Козак З.Я.

Львів, ЕПЛ, 2006. У брошурі розкриваються базові  питання доступу до екологі чної інформації за запитом. Брошура‚ є результатом діяльності  ЕПЛ у рамках проекту “Реалізація доступу до екологічної інформації”, за фінансової підтримки Інституту Відкритого Суспільства. Проект започатковано з метою покращити практичний доступ громадськості  до екологічної  інформації шляхом зобов’язання органів державної влади та місцевого самоврядування надавати таку…

screenshot_45 Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища.

Львів, 2004. – 192 с., українською мовою Збірник нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища включає переклади українською мовою витягів Договору про заснування Європейського Співтовариства, низки директив (про оцінку впливу на навколишнє середовище деяких планів та програм, про оцінку впливу на навколишнє середовище деяких державних та приватних проектів, про доступ громадськості до екологічної інформації, про…

Доступ до правосуддя з питань довкілля. Посібник / З. Козак, І. Тустановська.

Львів: Мета, 2002.- 200 с., українською мовою. У посібнику розглядаються питання доступу громадськості до правосуддя з питань довкілля у світлі реалізації в Україні Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхус, 1998). Посібник ґрунтується на нормах законодавства України, які регулюють відносини в сфері…

Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп.

Львів: Норма, 2002. – 416 с., українською та російською мовами. Друге, доповнене видання збірника, підготовлене Благодійним фондомЕПЛ”. Збірник містить основні міжнародні акти у сфері охорони довкілля: декларації, багатосторонні конвенції та протоколи. До збірника додається таблиця, у якій міститься інформація про дати прийняття, набуття чинності та ратифікації Україною міжнародно-правових актів, що містяться у збірнику. Збірник складається…

ЕКОПРАВО: Історія. Проекти. Справи.

Львів: ЕПЛ. – 1999. – 51 с., українською та англійською мовами. Видання присвячене історії створення на теренах України перших громадських еколого-правових організацій “ЕкоПраво-Київ”,ЕПЛ”, “ЕкоПраво-Харків” з метою захисту як екологічних прав громадян, так і самого навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної та правової свідомості і культури населення. У збірнику докладно описано проекти, над якими працюють вказані еколого-правові…

Збірник міжнародних конвенцій в галузі навколишнього природного середовища.

Львів – 1999. – 302 с., українською та російською мовами. Збірник виданий спеціально до П’ятої міжнародної конференції юристів-екологів країн СНД, Східної Європи і США. Він містить 31 міжнародний нормативно-правовий акт з питань охорони довкілля українською та російською мовами: Декларацію Ріо-де-Жанейро з питань довкілля та розвитку та 7 конвенцій з загальних питань, 3 конвенції з охорони…

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища.

Львів. – 1999. – 20 с., українською мовою. Текст конвенції виданий українською мовою в зручному для користування форматі.

Cторінка 8 із 9