а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Водні об’єкти

Малі річки та їх охорона

Ріки – головні поверхневі артерії суходолу, концентратори потоків речовини та енергії в ландшафтах, наявні на всіх континентах, включно з Антарктидою, де влітку тече річка Онікс. Вода, що тече, є механічно й хімічно активною речовиною в ландшафтах, яка структурує інші ландшафтні складники в часі й просторі. Складна система водних потоків пронизує ландшафт, вони формують його динамічну цілісність, породжують структуру…

Прибережна захисна смуга

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Водний кодекс України (ВКУ) дає таке визначення прибережної захисної смуги: “це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо…

Cторінка 1 із 1