а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Публікації за участі ЕПЛ

Збірник за результатами діяльності Legal Research Group з екологічного права на тему «Еколого-правові аспекти сталого управління природними ресурсами»

Збірник за результатами діяльності Legal Research Group з екологічного права на тему «Еколого-правові аспекти сталого управління природними ресурсами» / за заг. ред. О. В. Кравченко, — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2017. — 220 с. Збірник є результатом дослідження правової дослідницької групи (Legal Research Group — LRG) з екологічного права студентів юридичного факультету Львівського національного…

Збірник кращих студентських робіт за результатами Всеукраїнського кон- курсу есе з екологічного права на тему: «Юридичні способи захисту еколо- гічних прав громадян»

Збірник кращих студентських робіт за результатами Всеукраїнського конкурсу есе з екологічного права на тему: «Юридичні способи захисту екологічних прав громадян» / за заг. ред. О. В. Кравченко, — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2017. — 44 с. Збірник становить відображення результатів першого Всеукраїнського конкурсу есе з екологічного права на тему: «Юридичні способи захисту екологічних прав…

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля / Професор Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., (розділ I), Кравченко О., Мелень-Забрамна О. (розділ II), Мелень-Забрамна О., (розділ III),Шутяк С. (розділ IV), Алексєєва Є. (розділ V). За заг. ред. Кравченко О. — Львів, 2014, 136 с. У посібнику подаються визначення та критерії стратегічної судової справи,…

screenshot_6 Дотримання екологічних прав

У харківському видавництві “Права людини” вийшла з друку монографія “Дотримання екологічних прав”, створена під редакцією Олександра Степаненка. Це аналітичне видання є спробою окреслення еволюції та сучасних уявлень про екологічні права. Подано також громадську оцінку стану дотримання екологічних прав в Україні протягом 2006 року. Його видано в рамках проекту “Моніторинг дотримання екологічних прав в Україні у…

Посібник з доступу до правосуддя до Оргуської конвенції.

Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи. Під редакцією С. Стека. Шентендре, Угорщина. 2003, англійською мовою. Посібник з доступу до правосуддя до Оргуської конвенції складається з двох частин: описової (аналітичної) та конкретних справ. Посібник містить справи з країн Центральної і Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, які стосуються різних аспектів доступу до правосуддя. З…

Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища.

Підручник Автори: Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Е.Дж., Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко. Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с., українською мовою. Підручник охоплює актуальні проблеми сучасного міжнародного права навколишнього середовища. Підручник складається з загальної та спеціальної частини. У загальній частині розглядаються поняття міжнародного права навколишнього середовища, його предмет, принципи, джерела та ін….

Що таке Оргуська конвенція? – Екологічні права громадян відповідно до Оргуської конвенції.

Світлана Кравченко. Бельгія: PLAN 2000 INC. – EEB. – 10 с., англійською мовою. Путівник підготований для Другої зустрічі держав, що підписали Оргуську конвенцію, в Дубровніку (Хорватія) (3-5 липня 2000 р.). Його метою є пояснити, як використовувати Оргуську конвенцію для захисту екологічних прав громадян і побудови демократії. Він покликаний заохотити громадян і неурядові організації захищати свої…

Стратегічна екологічна оцінка Використання “участі” і “стратегії” для захисту навколишнього середовища

англійською мовою. Брошура про стратегічну екологічну оцінку, підготована Джоном Бонайном (Всесвітній альянс екологічного права) і Світланою Кравченко (Президент ЕПЛ, менеджер проекту участі громадськості Пан-Європейського ЕкоФоруму).

Двері в демократію. – Будапешт.

1998, 4 книги англійською мовою. Серія книг, які містять огляд тенденцій законодавства і практики участі громадськості в прийнятті рішень в галузі навколишнього середовища. Ця серія, що складається з 4 книг (Центральна та Східна Європа, Нові Незалежні Держави, Західна Європа, Пан Європейська оцінка) підготовлена Регіональним екологічним центром, Європейським екологічним бюро таЕПЛ та охоплює 15 країн Центральної…

Ратифікація Оргуської конвенції

Відповід. за випуск: С.Кравченко. Київ, 1999. – 48с., українською мовою. У брошурі подано порівняльно-правовий аналіз Оргуської конвенції і українського законодавства, історія її ратифікації, позиція представників неурядових організацій, висвітлено роль засобів масової інформації як одного з основних інструментів втілення в життя Оргуської конвенції. Експертами розроблені висновки та пропозиції стосовно вдосконалення законодавства відповідно до розділів Конвенції. Брошура…

Cторінка 1 із 2