а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Екологічна, правова освіта

Екологічна освіта є важливим напрямком діяльності ЕПЛ.online-corse-ua

Метою даного напрямку діяльності є ознайомлення студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з актуальних еколого-правових проблем і формування ними свого власного погляду щодо взаємовідносин людини та довкілля, їхньої ролі у збереженні довкілля шляхом застосування правових механізмів та розбудові правової держави.

Даний напрямок включає наступні види діяльності ЕПЛ: :

1

Дистанційна освіта

Дистанційний курс з міжнародного екологічного права для юристів, який є дистанційною формою навчання через Інтернет, електронну пошту. 2010 року ЕПЛ планує проведення спеціального дистанційного курсу, присвяченого актуальним питанням екологічного права України та міжнародного екологічного права. Мета курсу – сформулювати навички та вміння працювати з нормативно-правовими актами, опанувати методику правового аналізу норм міжнародного екологічного права, сформулювати професійну правову культуру, навчити з’ясовувати і осмислювати сутність еколого-правових проблем, формулювати власні пропозиції щодо шляхів удосконалення правового регулювання екологічних суспільних відносин, найбільш ефективного застосування їх на практиці.

2

літня школа права

Щорічна професійна навчальна програма для юристів, котрі прагнуть отримати поглиблені знання, що стосуються правових аспектів охорони довкілля. Школа розрахована на студентів 4-5 курсу юридичних факультетів, котрі в майбутньому працюватимуть в галузях, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Мета літньої школи – навчити самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову літературу, узагальнювати та аналізувати практику використання екологічного законодавства з його різновидами, вивчаючи практичний досвід роботи ЕПЛ, навчити застосовувати здобуті знання у практичній правовій діяльності.

3

виховання нового покоління юристів-екологів

Виховання нового покоління юристів-екологів шляхом проведення еколого-правової практики для студентів різних вищих учбових закладів.

4

клінічна програма

Клінічна програма з екологічного права для студентів юридичного факультету.

5

Дистанцій курс для суддів “Права людини та охорона довкілля”

Курс розроблений ЕПЛ ще у 2015 році з метою навчання та обміну знаннями з розгляду справ із охорони довкілля, дотримання принципу сталого розвитку та Оргуської конвенції, яка дає дієвий інструмент водночас і громадськості, і суддям для ефективного захисту права на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

За три роки курс став місцем обміну позитивними рішеннями судів на національному та міжнародному рівні у сфері охорони довкілля, обміну найактуальнішою досвідом з розгляду екологічних справ.

Екологізація усіх процесів в Україні зумовлена Угодою про асоціацію, яка зобов’язує Україну привести у відповідність екологічне законодавство та заставити його працювати для довкілля.

Курс переведений на платформу Moodle у 2018 року. Розміщений на сайті Національної школи суддів України. Постійно діючий курс для суддів за посиланням http://sdn.nsj.gov.ua/