а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Екологічна, правова освіта

Екологічна освіта є важливим напрямком діяльності ЕПЛ.online-corse-ua

Метою даного напрямку діяльності є ознайомлення студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з актуальних еколого-правових проблем і формування ними свого власного погляду щодо взаємовідносин людини та довкілля, їхньої ролі у збереженні довкілля шляхом застосування правових механізмів та розбудові правової держави.

Податися на онлайн курс 2019

Даний напрямок включає наступні види діяльності ЕПЛ: :

1

Дистанційна освіта

Перший онлайн курс, присвячений питанням міжнародної охорони довкілля, був розроблений юристами та екологами МБО "Екологія-Право-Людина" у 2015 році. Курс із міжнародного екологічного права вперше був проведений у січні-червні 2016 року і виявився надзвичайно успішним. У 2017 році був проведений аналогічний курс. У 2018 ми розшили аудиторію слухачів нашого курсу, переклавши його на англійську мову. З того часу щороку до участі у курсі запрошуються студенти та випускники юридичного, екологічного, біологічного, географічного, міжнародних відносин, журналістики та інших факультетів, які цікавляться питаннями охорони довкілля, міжнародного права. Курс є безкоштовним. Слухачі курсу відбираються на конкурсній основі. Ознайомитися із матеріалами україномовного курсу 2017 року можна за посиланням http://e-learning.epl.org.ua:2017

На 2019 рік наша команда вирішила он-лайн курс модифікувати, поєднавши екологічне право та управління природними територіями.

Курс 2019 складається із шести модулів, які охоплюють загальні основи міжнародного екологічного права та управління, міжнародний досвід у регулюванні складних задач із менеджменту природних територій, огляд ситуації в Україні, а також окремі аспекти міжнародно-правового регулювання проблем втрати біологічного різноманіття, менеджменту лісів, боліт, луків, вартості екосистемних послуг, мереж природоохоронних територій світу та захисту тварин. Теми модулів було обрано розробниками із врахуванням обмежених часових, людських ресурсів, їхньої важливості та актуальності на сьогодні для активної молоді, яка долучається або хоче бути долученою безпосередньо до охорони природи.

2

Літня школа

Традиційно он-лайн курс завершується літньою школою. Слухачі курсу, які успішно його завершили запрошуються до участі у безкоштовній літній школі з міжнародного екологічного права. Щороку школа проводиться в Карпатах за участі міжнародно визнаних професорів та практиків у даній галузі.

3

Виховання нового покоління юристів-екологів

Виховання нового покоління юристів-екологів шляхом проведення еколого-правової практики для студентів різних вищих учбових закладів.

4

Клінічна програма

Клінічна програма з екологічного права для студентів юридичного факультету.

5

Дистанцій курс для суддів “Права людини та охорона довкілля”

Курс розроблений ЕПЛ ще у 2015 році з метою навчання та обміну знаннями з розгляду справ із охорони довкілля, дотримання принципу сталого розвитку та Оргуської конвенції, яка дає дієвий інструмент водночас і громадськості, і суддям для ефективного захисту права на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

За три роки курс став місцем обміну позитивними рішеннями судів на національному та міжнародному рівні у сфері охорони довкілля, обміну найактуальнішою досвідом з розгляду екологічних справ.

Екологізація усіх процесів в Україні зумовлена Угодою про асоціацію, яка зобов’язує Україну привести у відповідність екологічне законодавство та заставити його працювати для довкілля.

Курс переведений на платформу Moodle у 2018 року. Розміщений на сайті Національної школи суддів України. Постійно діючий курс для суддів за посиланням http://sdn.nsj.gov.ua/