а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Екологічна освіта

Екологічна освіта є важливим напрямком діяльності ЕПЛ.online-corse-ua

Метою даного напрямку діяльності є ознайомлення студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з актуальних еколого-правових проблем і формування ними свого власного погляду щодо взаємовідносин людини та довкілля, їхньої ролі у збереженні довкілля шляхом застосування правових механізмів та розбудові правової держави.

Даний напрямок включає наступні види діяльності ЕПЛ: :

1

Дистанційна освіта

Дистанційний курс з міжнародного екологічного права для юристів, який є дистанційною формою навчання через Інтернет, електронну пошту. 2010 року ЕПЛ планує проведення спеціального дистанційного курсу, присвяченого актуальним питанням екологічного права України та міжнародного екологічного права. Мета курсу – сформулювати навички та вміння працювати з нормативно-правовими актами, опанувати методику правового аналізу норм міжнародного екологічного права, сформулювати професійну правову культуру, навчити з’ясовувати і осмислювати сутність еколого-правових проблем, формулювати власні пропозиції щодо шляхів удосконалення правового регулювання екологічних суспільних відносин, найбільш ефективного застосування їх на практиці.

2

літня школа права

Щорічна професійна навчальна програма для юристів, котрі прагнуть отримати поглиблені знання, що стосуються правових аспектів охорони довкілля. Школа розрахована на студентів 4-5 курсу юридичних факультетів, котрі в майбутньому працюватимуть в галузях, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Мета літньої школи – навчити самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову літературу, узагальнювати та аналізувати практику використання екологічного законодавства з його різновидами, вивчаючи практичний досвід роботи ЕПЛ, навчити застосовувати здобуті знання у практичній правовій діяльності.

3

виховання нового покоління юристів-екологів

Виховання нового покоління юристів-екологів шляхом проведення еколого-правової практики для студентів різних вищих учбових закладів.

4

клінічна програма

Клінічна програма з екологічного права для студентів юридичного факультету.